Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή μη β) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών μελετών, ως και των αντίστοιχων επιβλέψεων γ) Η ανέγερση πολυώροφων οικοδομημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων δ) Η αγορά, μεταπώληση και εκμετάλλευση ακινήτων ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή τεχνικών οίκων στ) Η με οποιαδήποτε μορφή εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προελεύσεως εσωτερικου ή εξωτερικού ζ) Η συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμου, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμου κ.λ.π) και οποιασδήποτε μορφής, ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες υφιστάμενες ή συσταθείσες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρίας.
Έτος Ίδρυσης 1986
Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΤΕΟ
Ταχ Κωδ:177 78
ΤΑΥΡΟΣ
Τηλέφωνο (210)-4821186/277
Telefax (210)-6453394
Ιστοσελίδα http://www.klmate.gr
Email mprintsiou@klmate.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΛΑΠΠΑΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ Α ΛΟΥΚΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΠΠΑ Ι ΒΙΟΛΕΤΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΠΠΑ Ι ΜΑΙΡΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ Λ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (31,48%)
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (27,92%)
ΛΑΠΠΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ (8,92%)
SMALLCAP WORLD FUND (5,002%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 359
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαρία Πρίντσιου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μαρία Πρίντσιου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 16 Φεβ 2004
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΚΥ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΛΜ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 21.155.308,67

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων