Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε

Δραστηριότητα α) Η εμπορία και παραγωγή κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων β) Η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων γ) Η εμπορία ή και παραγωγή κάθε μορφής ενέργειας όπως π.χ ηλεκτρικής ενέργειας ( με την προϋπόθεση, ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εφόσον ο νόμος το απαιτεί, να μετατραπούν σε ονομαστικές οι μετοχές της εταιρίας) άλλης μορφής ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκ.λ.π δ) Η διενέργεια με επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους μεταφορών ε) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως ζ) Η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λ.π η) Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω θ) Η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή και σε εταιρίες που θα συσταθούν στο μέλλον κάθε τύπου, των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι, ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους
Έτος Ίδρυσης 1989
Διεύθυνση ΠΗΓΩΝ 33
Ταχ Κωδ:145 64
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-6241500
Telefax (210)-6241519
Ιστοσελίδα http://www.elin.gr
Email
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΥΝΗΓΟΣ Π ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΝΙΑΣ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Χ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΟΛΛΑΣ Π ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  (63,8%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 266
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 10 Μαρ 2004
Κλάδος / Υποκλάδος Πετρέλαιο & Αέριο / Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   ΔΜΚ   FTSEMSFW   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΛΙΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 41.699.227,5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων