Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Υποστήριξη χώρων κρίσιμων εφαρμογών [τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, χώρων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Data Centers), τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και γενικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων] με την παροχή ολοκληρωμένων, αξιόπιστων λύσεων προστασίας δεδομένων μέσω συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), προϊόντων κλιματισμού ακριβείας (HPAC), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), ανορθωτικών συστημάτων, μετατροπέων, RACKS και άλλων εξειδικευμένων προϊόντων. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (turn key), διαμόρφωσης χώρων Η/Υ και τηλεπικοινωνιακών κέντρων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την τεχνική υποστήριξη (after sales service) των μηχανημάτων και του εξοπλισμού υποστήριξης Η/Υ και τηλεπικοινωνιακών κέντρων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Μελέτη και κατασκευή των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων χώρων Η/Υ και χώρων κέντρων Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένης της χωροταξικής μελέτης, της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης, της ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής μελέτης και διαστασιολόγησης πινάκων, της μελέτης δομημένης καλωδίωσης κ.λ.π. Εμπορία συστημάτων συμβατικού κλιματισμού (αποκλ. αντιπρόσωπος της Panasonic Corp). Ανάπτυξη & εκμετάλλευση ακινήτων. Ανάπτυξη & εκμετάλλευση έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Έτος Ίδρυσης 2000
Διεύθυνση 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου - Αθηνών
Ταχ Κωδ:19002
ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο (212)-6875400
Telefax (210)-9353630
Ιστοσελίδα http://www.alphagrissin.gr
Email ir@alphagrissin.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΚΡΙΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Α ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΓΚΡΙΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (23,268%)
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (12,663%)
ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΛΙΟΣΑ (11,838%)
ΓΚΡΙΣΙΝ ΜΑΡΙΝΑ (11,776%)
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. (11,247%)
ΜΙΧΑΓΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (10,24%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 106
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γκούση Κυβέλη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γκούση Κυβέλη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 20 Απρ 2004
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (18 Απρ 2017)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (18 Απρ 2017)
Σχετικά σύμβολα ΑΓΚΡΙ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 208.181,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων