Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δραστηριότητα Αποκλειστική δραστηριοποίηση στο χώρο της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν.2778/1999.
Έτος Ίδρυσης 1999
Διεύθυνση Χειμάρρας 5
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6910016 , (210)-3288737
Telefax (210)-3311956 , (210)-3288211
Ιστοσελίδα www.trastor.gr
Email info@trastor-reic.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΖΙΝΟΣ Γ ΤΑΣΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
IANNAZZO ANTHONY GLIFFORD (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΥΚΑΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
GREENHALGH JEREMY (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) WERT RED S.A.R.L. (54,03%)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (39,4128%)
Προσωπικό Εταιρείας 11
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων κ. Λιάκος Βάιος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού κ. Λιάκος Βάιος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 28 Ιουν 2005
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων (3 Μαρ 2008)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΤΡΑΣΤΟΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 64.552.522,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων