Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Επενδυτικές σχέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία επικοινωνίας
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Athex Group)
Υπ/νση Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
+30 210 336 6616 (Γραμμή επενδυτών (09:00 - 18:00))
+30 210 336 6333
Investor-Relations@athexgroup.gr
   
  +30-210 33 66 800 (Τηλεφωνικό Κέντρο)

 

Πρόσωπα επικοινωνίας:

 - Κωνσταντίνου Στυλιανός (Προϊστάμενος Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές)
 - Αντωνάτος Χαράλαμπος (Υποδιευθυντής Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων