Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δραστηριότητα Απόκτηση και διαχείριση α) ακίνητης περιουσίας, δικαιωμάτων αγοράς ακινήτων διά προσυμφώνου και μετοχών ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια των περιπτώσεων α-γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.2778/1999 ως αυτός εκάστοτε ισχύει και β) μέσων χρηματαγοράς κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3283/2004 ως αυτός εκάστοτε ισχύει και εξειδικεύεται.
Έτος Ίδρυσης 1999
Διεύθυνση ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6
Ταχ Κωδ:10562
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3340097
Telefax (210)-3340160
Ιστοσελίδα www.nbgpangaea.gr
Email tmessari@nbg.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΥΤIΝΟΣ Δ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΣΣΑΡΗ Γ ΘΗΡΕΣΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΑΤΡΟΥ Μ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΛΑΜΗΣ Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ Γ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. (65,49%)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (32,66%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 27
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Θηρεσία Μεσσάρη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Θηρεσία Μεσσάρη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 23 Ιουλ 2009
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων (23 Ιουλ 2009)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΑΝΓΑΙΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.221.263.872,52

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων