Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Δραστηριότητα Εκμετάλλευση γενικά λατομείων μαρμάρων, γρανιτών διακοσμητικών πετρωμάτων, αδρανών υλικών και συναφών υλών και υποπροϊόντων τους καθώς και η έρευνα, διάνοιξη και διαμόρφωση ή εκμετάλλευση των λατομείων αυτών με εργολαβική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχέση καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας.
Έτος Ίδρυσης 1974
Διεύθυνση ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 7
Ταχ Κωδ:14452
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τηλέφωνο (210)-2826825 , (210)-2856342
Telefax (210)-2818574
Ιστοσελίδα http://www.iktinos.gr
Email info@iktinos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΪΔΑΣ Ν ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΪΔΑ Ε ΙΟΥΛΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΪΔΑ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΪΔΑ Ε ΛΥΔΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΜΑΡΕΣΗΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (50,95%)
ΧΑΪΔΑ ΙΟΥΛΙΑ  (5,24%)
ΧΑΪΔΑ ΛΥΔΙΑ (5,24%)
ΧΑΪΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΟΥΛΙΑ (5,24%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 362
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κρικζώνη Δήμητρα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Κρικζώνη Δήμητρα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 15 Μαρ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΚΥ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΙΚΤΙΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 130.325.256

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων