Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ)

Τρέχουσα έκδοση   -Αρχείο
Έκδοση 22η Σύμφωνα με την από 16/824/19.7.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 3879/07.09.2018).
Έκδοση 21η

 Σύμφωνα με την από 1/804/21.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 4655/29.12.2017). 

Έκδοση 20η Σύμφωνα με την από 7/759/29.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 2130/11.07.2016).
Έκδοση 19η Σύμφωνα με την από 1/736/2.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 2558/26.11.2015).
Έκδοση 18η Σύμφωνα με την από 20/697/10.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 3175/26.11.2014).
Έκδοση 17η Σύμφωνα με την από 3/663/11.11.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 2971/22.11.2013).
Έκδοση 16η Σύμφωνα με την από 1/643/15.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 982/23.4.2013).
Έκδοση 15η Σύμφωνα με την από 20/611/28.2.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ B 618/6.3.2012).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων