Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
17 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Σεπ 2018 95 0,00 646 95 95 614,38 1
10 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
7 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
6 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
5 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
4 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
3 Σεπ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
31 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
30 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
29 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
28 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
27 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
24 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
23 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
20 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
17 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
10 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
8 Αυγ 2018 95 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων