Ομόλογα

Δ090312Α1

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11Χ-2,000-1,00
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
17 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
16 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
15 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
14 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
11 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
10 Ιαν 2019 10 0,00 30.096 0 0 30.888,43 1
9 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
8 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
7 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
4 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
3 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
2 Ιαν 2019 10 0,00 0 - - 0 0
31 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
28 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
27 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
21 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
20 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
19 Δεκ 2018 10 0,00 48.870 0 0 49.659,64 1
18 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
17 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
14 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
13 Δεκ 2018 10 0,00 178.594 0 0 182.171,06 1
12 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
11 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
10 Δεκ 2018 10 0,00 222.097 0 0 226.653,99 1
7 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
6 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
5 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
4 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0
3 Δεκ 2018 10 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων