Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
17 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
10 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
6 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
5 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
4 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
3 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
2 Ιουλ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
29 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
28 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
27 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
26 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
25 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
20 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
19 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
8 Ιουν 2018 95 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων