Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
17 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
16 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
14 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
11 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
10 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
9 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
8 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
7 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
4 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
3 Αυγ 2017 75 -15,82 2.064 75 75 1.548 1
2 Αυγ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
1 Αυγ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
31 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
28 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
27 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
26 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
25 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
24 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
21 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
20 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
19 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
18 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
17 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
14 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
13 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
12 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
11 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
10 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0
7 Ιουλ 2017 89,1 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων