Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
23 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
20 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
19 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
8 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
7 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
6 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
5 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
2 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
1 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
28 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
27 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
26 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
23 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
20 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων