Ομόλογα

ΧΑΟΥΣΜΟ1

Ονομασία ομολόγου HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης HOUSEMARKET Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Ιουλ 2019 104,5806 0,06 33.000 104,6 104,5201 34.598,7 2 2,493
18 Ιουλ 2019 104,5201 -0,17 187.450 104,6 104,3501 196.326,43 13 2,519
17 Ιουλ 2019 104,7 -0,10 48.639 104,7 104,7 51.026,35 1 2,45
16 Ιουλ 2019 104,8 0,14 38.000 104,8 104,71 39.888,87 2 2,413
15 Ιουλ 2019 104,65 -0,65 105.293 105,2 104,65 110.739,71 7 2,475
12 Ιουλ 2019 105,3372 -0,63 36.456 105,7 105,2 38.462,48 4 2,214
11 Ιουλ 2019 106 0,00 0 - - 0 0 1,96
10 Ιουλ 2019 106 0,43 65.000 106 106 68.972,22 2 1,963
9 Ιουλ 2019 105,5507 0,00 0 - - 0 0 2,139
8 Ιουλ 2019 105,5507 0,00 0 - - 0 0 2,142
5 Ιουλ 2019 105,5507 0,00 0 - - 0 0 2,15
4 Ιουλ 2019 105,5507 0,29 35.100 105,65 105,25 37.067,82 6 2,153
3 Ιουλ 2019 105,25 -0,05 5.000 105,25 105,25 5.263,2 1 2,271
2 Ιουλ 2019 105,3 -0,09 5.000 105,3 105,3 5.265 1 2,254
1 Ιουλ 2019 105,4 -0,19 10.000 105,4 105,4 10.665 1 2,219
28 Ιουν 2019 105,6 0,38 100.000 105,6 105,6 106.836,1 3 2,15
27 Ιουν 2019 105,2 -0,09 3.000 105,2 105,2 3.192,67 2 2,306
26 Ιουν 2019 105,3 0,10 10.000 105,3 105,3 10.648,06 1 2,27
25 Ιουν 2019 105,2 0,00 3.000 105,2 105,2 3.191 3 2,311
24 Ιουν 2019 105,2 -0,27 1.945 105,2 105,2 2.068,56 1 2,313
21 Ιουν 2019 105,4846 0,00 0 - - 0 0 2,213
20 Ιουν 2019 105,4846 0,00 0 - - 0 0 2,215
19 Ιουν 2019 105,4846 0,46 12.456 105,55 105,3 13.274,1 3 2,218
18 Ιουν 2019 105 0,00 0 - - 0 0 2,405
14 Ιουν 2019 105 0,00 0 - - 0 0 2,414
13 Ιουν 2019 105 -0,28 4.941 105 105 5.239,52 1 2,417
12 Ιουν 2019 105,2955 0,10 310.000 105,395 105,27 329.472,91 15 2,307
11 Ιουν 2019 105,1893 0,18 42.000 105,2 105,1 44.587,82 3 2,35
10 Ιουν 2019 105 0,00 40.272 105,36 105 42.681,16 5 2,424
7 Ιουν 2019 105 0,00 0 - - 0 0 2,431

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων