Ομόλογα

ΣΑΝΛΟ1

Ονομασία ομολόγου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
15 Ιουλ 2019 102,1516 -0,23 45.000 103,1 102,01 46.115,01 5 3,259
12 Ιουλ 2019 102,392 0,00 0 - - 0 0 3,183
11 Ιουλ 2019 102,392 -1,69 55.000 102,5 102,2 56.472,15 4 3,184
10 Ιουλ 2019 104,1533 0,00 0 - - 0 0 2,615
9 Ιουλ 2019 104,1533 1,47 120.000 104,2 103,75 125.167,5 6 2,616
8 Ιουλ 2019 102,6401 -1,02 15.000 103,7 102 15.432,26 4 3,106
5 Ιουλ 2019 103,7 0,00 0 - - 0 0 2,766
4 Ιουλ 2019 103,7 0,00 0 - - 0 0 2,768
3 Ιουλ 2019 103,7 0,00 0 - - 0 0 2,769
2 Ιουλ 2019 103,7 0,00 0 - - 0 0 2,77
1 Ιουλ 2019 103,7 0,00 9.000 103,7 103,7 9.347,14 1 2,772
28 Ιουν 2019 103,7 0,87 28.000 103,7 103,7 29.076,6 1 2,776
27 Ιουν 2019 102,81 0,00 0 - - 0 0 3,062
26 Ιουν 2019 102,81 0,02 7.000 102,81 102,81 7.203,47 2 3,063
25 Ιουν 2019 102,785 0,13 10.000 102,8 102,75 10.286,96 2 3,073
24 Ιουν 2019 102,65 -0,21 7.000 102,65 102,65 7.190,58 2 3,117
21 Ιουν 2019 102,864 0,00 0 - - 0 0 3,051
20 Ιουν 2019 102,864 -0,27 5.000 103,14 102,68 5.145,62 2 3,053
19 Ιουν 2019 103,1444 0,00 0 - - 0 0 2,964
18 Ιουν 2019 103,1444 -0,34 18.000 103,5 102,7 18.566 2 2,965
14 Ιουν 2019 103,5 0,00 0 - - 0 0 2,857
13 Ιουν 2019 103,5 0,57 7.000 103,5 103,5 7.397,25 1 2,858
12 Ιουν 2019 102,9167 0,21 30.000 103,5 102,45 31.513 3 3,044
11 Ιουν 2019 102,7 -0,58 21.000 103,5 102,7 22.109,06 4 3,115
10 Ιουν 2019 103,3 -0,39 7.000 103,3 103,3 7.378,18 1 2,925
7 Ιουν 2019 103,7 0,56 71.000 103,9 102,66 74.558,91 9 2,802
6 Ιουν 2019 103,12 -1,17 52.000 103,85 103,12 54.905,63 3 2,987
5 Ιουν 2019 104,3429 1,21 35.000 104,35 104,3 37.234,73 2 2,605
4 Ιουν 2019 103,1 0,24 5.000 103,1 103,1 5.256,5 1 2,995
3 Ιουν 2019 102,851 -1,42 5.000 102,851 102,851 5.243,45 1 3,075

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων