Ομόλογα

ΔΕΛΤΕΧΟ1

Ονομασία ομολόγου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Ιουλ 2019 100,5 0,00 0 - - 0 0 4,951
17 Ιουλ 2019 100,5 0,50 1.000 100,5 100,5 1.008,82 1 4,952
16 Ιουλ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,059
15 Ιουλ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,059
12 Ιουλ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,062
11 Ιουλ 2019 100 0,00 20.000 100 100 20.064,17 1 5,062
10 Ιουλ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,063
9 Ιουλ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,064
8 Ιουλ 2019 100 0,00 10.000 100 100 10.024,44 1 5,064
5 Ιουλ 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,067
4 Ιουλ 2019 100 0,00 12.000 100 100 12.025,67 1 5,067
3 Ιουλ 2019 100 0,10 48.000 100 100 48.080,67 3 5,068
2 Ιουλ 2019 99,9 0,00 0 - - 0 0 5,09
1 Ιουλ 2019 99,9 0,00 0 - - 0 0 5,091
28 Ιουν 2019 99,9 -0,84 28.000 100 99,9 28.014,22 2 5,093
27 Ιουν 2019 100,7471 0,00 0 - - 0 0 4,915
26 Ιουν 2019 100,7471 0,00 0 - - 0 0 4,915
25 Ιουν 2019 100,7471 0,00 0 - - 0 0 4,916
24 Ιουν 2019 100,7471 0,00 0 - - 0 0 4,917
21 Ιουν 2019 100,7471 0,00 0 - - 0 0 4,919
20 Ιουν 2019 100,7471 0,00 85.000 100,8 100,5 85.635 2 4,92
19 Ιουν 2019 100,7423 0,00 0 - - 0 0 4,922
18 Ιουν 2019 100,7423 0,74 26.000 101,4 100,5 26.888,14 3 4,922
14 Ιουν 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,082
13 Ιουν 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,082
12 Ιουν 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,083
11 Ιουν 2019 100 0,00 0 - - 0 0 5,084
10 Ιουν 2019 100 -0,74 5.000 100 100 5.127,57 1 5,084
7 Ιουν 2019 100,75 0,00 0 - - 0 0 4,929
6 Ιουν 2019 100,75 0,00 0 - - 0 0 4,93

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων