Ομόλογα

ΚΟΡΑΛΟ1

Ονομασία ομολόγου CORAL Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης CORAL Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Ιουλ 2019 102,9613 -1,72 124.000 103,31 102,8 128.395,33 6 2,097
17 Ιουλ 2019 104,7658 0,54 22.000 104,9499 103,6 23.171,32 3 1,633
16 Ιουλ 2019 104,2 0,68 56.000 104,2 104,2 58.660 1 1,778
15 Ιουλ 2019 103,5 -0,86 3.000 103,5 103,5 3.121,25 1 1,959
12 Ιουλ 2019 104,3941 0,60 147.000 104,85 103,5 154.243,3 10 1,732
11 Ιουλ 2019 103,7681 -0,22 80.000 104 103,5 83.434,5 5 1,893
10 Ιουλ 2019 104 0,00 222.000 104,2 103 232.080 5 1,834
9 Ιουλ 2019 104 0,92 170.000 104 103,1 176.848,83 6 1,835
8 Ιουλ 2019 103,05 -0,30 30.000 104 102,2 31.060 4 2,081
5 Ιουλ 2019 103,3628 1,12 125.000 103,99 102,55 129.797,25 6 2,002
4 Ιουλ 2019 102,2151 0,41 26.000 102,7 101,5 26.697,25 6 2,302
3 Ιουλ 2019 101,8 -0,82 101.000 102,6 101,2 103.181,38 10 2,412
2 Ιουλ 2019 102,6455 0,00 0 - - 0 0 2,19
1 Ιουλ 2019 102,6455 0,00 0 - - 0 0 2,191
28 Ιουν 2019 102,6455 -0,11 22.000 102,7 102,6 22.673,67 2 2,193
27 Ιουν 2019 102,757 -0,92 18.000 102,9 102,651 18.569,55 4 2,164
26 Ιουν 2019 103,7083 0,00 0 - - 0 0 1,92
25 Ιουν 2019 103,7083 1,18 24.000 103,95 102,5 24.980 4 1,92
24 Ιουν 2019 102,5 -0,10 61.000 102,5 102,5 62.748,67 3 2,233
21 Ιουν 2019 102,6 -0,10 18.000 102,7 102,5 18.532,5 2 2,209
20 Ιουν 2019 102,7008 0,10 6.000 102,701 102,7 6.183,05 3 2,183
19 Ιουν 2019 102,6 0,15 6.000 102,6 102,6 6.175,5 2 2,21
18 Ιουν 2019 102,4478 -1,30 18.000 102,65 101,2 18.497,6 3 2,25
14 Ιουν 2019 103,799 0,00 0 - - 0 0 1,906
13 Ιουν 2019 103,799 0,03 83.000 103,799 103,7 86.378,41 6 1,907
12 Ιουν 2019 103,7714 0,27 30.000 103,8 103,6 31.178 5 1,914
11 Ιουν 2019 103,4889 0,77 36.000 103,8 103 37.349 4 1,987
10 Ιουν 2019 102,7 -0,77 210.000 103,75 102,7 218.035 6 2,19
7 Ιουν 2019 103,5 0,49 160.000 103,5 102,7 165.767,66 9 1,987
6 Ιουν 2019 103 -0,48 120.000 103 102,6 123.826 7 2,115

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων