Για την λειτουργία των διαδικασιών εκκαθάρισης, υπάρχει η «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤ.ΕΚ.) με διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» (θυγατρική της ΕΧΑΕ).

Ο Οίκος Εκκαθάρισης (AthexClear) έχει ως βασική λειτουργία την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών, συγκεκριμένα:

  • Αναλαμβάνει την Εκκαθάριση Συναλλαγών που καταρτίζονται σε Οργανωμένες Αγορές ή Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
  • Παρέχει Υπηρεσίες Εκκαθάρισης και διακανονισμού παραγώγων και υποστηρίζει τον Δανεισμό Αξιών της Αγοράς του Χ.Α
  • Παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου για την Ελληνική αγορά Αξιών, & Παραγώγων και τις αγορές ΧΝΕΤ και εφαρμόζει μοντέλα παρακολούθησης του κινδύνου
  • Οργανώνει και διαχειρίζεται το «Κεφάλαιο Εκκαθάρισης» (Clearing Fund) για την κάλυψη του κινδύνου εκκαθάρισης των συναλλαγών, ορίζοντας την μεθοδολογία διάρθρωσης του και τις υποχρεώσεις των μελών σε αυτό.
  • Ορίζει τις Προϋποθέσεις, Υποχρεώσεις και Διαδικασίες (Απόφαση 2), για την ένταξη Νέων Μελών και την ένταξη νέων χρηματιστηριακών αγορών.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων