Υλικό και πληροφορίες για τις εταιρείες που οι μετοχές τους  διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορίες για τα εξής:

  • Προφίλ κάθε εταιρείας με γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά της, το διοικητικό συμβούλιο και τα στοιχεία επικοινωνίας.
  • Πρόσφατα χρηματοοικονομικά μεγέθη με συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας 5ετίας
  • Πρόσφατες χρηματιστηριακές ανακοινώσεις.
  • Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για κάθε τρίμηνο (ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις).
  • Ημερολόγιο γεγονότων με πληροφορίες για προγραμματισμένες Γ.Σ., εταιρικές πράξεις και χρηματικές διανομές.
  • Ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά δελτία κλπ. που δημοσιοποιούνται από τις εταιρείες.
  • Πληροφορίες για τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου.

Τα στοιχεία είναι ενημερωμένα με την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που έχουν δημοσιεύσει οι εταιρείες.

Επιλέξτε εταιρεία.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων