Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν την δυνατότητα αναζήτησης ανά επωνυμία και ανά χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο από τρείς μήνες).

Σημείωση: Σε αναζήτηση στοιχείων για όλες τις εταιρείες, παρακαλούμε ορίστε ως μέγιστο χρονικό διάστημα τους τρείς μήνες. Σε αναζήτηση στοιχείων για μία εταιρεία, το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα είναι 12 μήνες.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείαςΣυναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 23 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 4,78 4.500 21.521,51
Πλήθος: 1
   
A 22 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 4,86 1.900 9.232,55
Πλήθος: 1
   
A 19 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 4,88 4.250 20.725,17
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 4,91 1.530 7.506
Πλήθος: 1
   
A 17 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 4,90 1.850 9.061,79
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 22 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 6,04 25.450 153.633,51
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
B 19 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4,95 229 1.133,55
Πλήθος: 1
   
B 19 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4,97 229 1.138,13
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4,99 5.500 27.443
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 503,78 55 27.708
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4,98 98 487,55
Πλήθος: 1
   
B 17 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4,98 500 2.490
Πλήθος: 1
   
B 17 Ιουλ 2019 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 502,00 5 2.510
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΔΑΜ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 3,29 1.549.332 5.094.203,62
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΔΑΜ Πρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 3,29 100.873 331.670,42
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 17 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 5,00 20.000 100.000
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 17 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 2,25 2.000.000 4.500.000
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γεν. Διευθυντής Ο Ιδιος 11,25 2.100 23.616,26
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 22 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 0,34 2.260 768,4
Πλήθος: 1
   
A 19 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 0,34 54 18,36
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 0,34 1.499 509,66
Πλήθος: 1
   
A 17 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 0,34 534 181,54
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΔΑΜ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 1.142 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 0,00 15.556 0
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,00 21.076 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 1.217 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 0,00 1.267 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 345 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 3.288 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΠΛΑΤΩΝ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 16.697 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 7.661 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 0,00 64.917 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 6.644.786 0
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άλλος Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,00 8.314.434 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 1.944.559 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 0,00 139 0
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Σύζυγος 0,00 3.500 0
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,00 7.745.107 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 0,00 1.104.404 0
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Τέκνο 0,00 900 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 8.059 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 12.500 0
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,00 5.900 0
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ-ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Σύζυγος 0,00 400 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 62.226 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 2.360 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 2.624 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 3.332 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 15.869 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 0,00 2.428.252 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 0,00 2.487.416 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 3.816 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 4.131 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΣΥΛΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 250 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 15.405 0
Πλήθος: 1
   
A 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΤΗΡΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΗΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 0,00 2.371 0
Συναλλαγές Λόγος υποβολής Ημ/νία Α/Π Είδος Αγορά Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Μέσος όρος τιμής μονάδας Τεμάχια Αξία (€)
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άλλη Ιδιότητα Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,83 65.977 54.431,03
Πλήθος: 1
   
B 18 Ιουλ 2019 Π Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,84 4.021 3.393,72
Πλήθος: 1
   
B 17 Ιουλ 2019 Α Μετοχή ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 0,82 500 409
Πλήθος: 1
   
B 17 Ιουλ 2019 Π Παράγωγο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 82,70 5 413,5
Λόγος υποβολής
A. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)

Α. Αγορά / Απόκτηση
Π. Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)

 1. Απόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή
 2. Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών
 3. Ανάληψη ή άσκηση ανταλλαγής μετοχών
 4. Συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά
 5. Σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά
 6. Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)
 7. Εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών τίτλων
 8. Συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
 9. Υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης των συναλλαγών
 10. Αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές
 11. Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών
 12. Συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 13. Συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Συμβουλίου (1), εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 14. Συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει επενδύσει, εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 15. Συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό
 16. Δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά
 17. Ενεχυρίαση ή δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων
 18. Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων