Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.

Δραστηριότητα Εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση, σχεδιασμός, επισκευή, υποστήριξη και η εν γένει εκμετάλλευση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και κάθε γενικά τεχνικού εξοπλισμού καθώς και εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και υλικών σχετικών με αυτά τα μηχανήματα, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τον εξοπλισμό, η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών των παραπάνω ειδών και η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, του εξωτερικού ή εσωτερικού σχετικά με τα είδη αυτά. Εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση, σχεδιασμός, επισκευή, υποστήριξη και η εν γένει εκμετάλλευση συσκευών και μικροσυσκευών υψηλής τεχνολογίας, προϊόντων πληροφορικής, τηλεματικής, τηλεπληροφοριών και τηλεπικοινωνιών για επαγγελματική, οικιακή, εκπαιδευτική, επιστημονική και κάθε άλλη χρήση, περιφερειακών και αξεσουάρ των ως άνω συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην πληροφορική καθώς και στον αυτοματισμό γραφείου και στις πάσης φύσεως επικοινωνίες. Ίδρυση εργοστασίων για την συναρμολόγηση και παραγωγή διαφόρων τύπων μηχανημάτων και εξοπλισμών.
Έτος Ίδρυσης 1996
Διεύθυνση Λ. ΙΩΝΙΑΣ 117
Ταχ Κωδ:13671
ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο (210)-2389805
Telefax (210)-2389801
Ιστοσελίδα http://www.informatics.gr
Email ir@informatics.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας 10
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κολλητήρη Μαριάννα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 11 Φεβ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων