Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Δραστηριότητα Παραγωγή κρέατος και γάλακτος, αγορά, επεξεργασία, εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορία κρέατος και ζώντων ζώων καθώς και όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Έτος Ίδρυσης 1991
Διεύθυνση 3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΟΡΩΝ
Ταχ Κωδ:681 00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
Τηλέφωνο (25510)-88120/-150
Telefax (25510)-88153
Ιστοσελίδα http://www.evrofarma.gr
Email info@evrofarma.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ Χ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ Χ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΙΟΥΤΑΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (38,71%)
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (37,31%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 137
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χρυσοβαλάντω Βλασακάκη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χρυσοβαλάντω Βλασακάκη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Ιουν 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα & Ποτά / Τρόφιμα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΒΡΟΦ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 6.973.332

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων