Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια τραπεζικών εργασιών.
Έτος Ίδρυσης 1925
Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 23
Ταχ Κωδ:106 72
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3669000
Telefax (210)-3669410
Ιστοσελίδα www.atticabank.gr
Email InvestorRelations@atticabank.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) Ε.Φ.Κ.Α. (46,16%)
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (32,5%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 707
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Απανωμεριτάκη Μαρίνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Κουτσογιάννης Νικόλαος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Ιουν 1964
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΡ   FTSEB  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΤΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 89.483.278,52

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων