Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια τραπεζικών εργασιών.
Έτος Ίδρυσης 1841
Διεύθυνση ΑΙΟΛΟΥ 86
Ταχ Κωδ:10232
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3341000
Telefax (210)-3228187
Ιστοσελίδα www.nbg.gr
Email ir@nbg.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
CEDERBALK EVA (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
OKLAND MARIANNE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
PIRET CLAUDE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MCLNTYRE ANDREW (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (40,39%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 13984
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γιαννόπουλος Νικόλαος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παπαγρηγόρης Γρηγόρης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 22 Φεβ 1905
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΡ   FTSEB   FTSENTR  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΤΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.488.025.215,34

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων