Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια όλων των τραπεζικών εργασιών.
Έτος Ίδρυσης 1916
Διεύθυνση ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4
Ταχ Κωδ:105 64
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3335000
Telefax (210)-3335079
Ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr
Email ZapantiM@piraeusbank.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
DE BOECK KAREL (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΓΑΛΟΥ Ι ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ Γ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BERGGREN S ARNE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
CUCCHIANI C ENRICO TOMMASO (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
HEXTER R DAVID (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΡΑΧΑΣ Α ΣΟΛΟΜΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BLADES Z ALEXANDER (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
FASTH PER ANDERS (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (26,42%)
PAULSON JOHN (6,62%)
Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων πλην αυτών που κατέχει το ΤΧΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 15000
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιωάννης Σγάγιας
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μπερμπάτη Χρυσάνθη, Αντώνης Σαγρής
Εισαγωγή στο Χ.Α. 17 Ιαν 1918
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSENTR   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΡ   FTSEB  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΕΙΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 756.730.331,21

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων