Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια τραπεζικών εργασιών.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΟΘΩΝΟΣ 8
Ταχ Κωδ:105 57
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3337000
Telefax (210)-3233866 , (210)-3247250
Ιστοσελίδα www.eurobank.gr
Email investor_relations@eurobank.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Χ ΦΩΚΙΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΟΥ Ε ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ Α ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BOUCHER P RICHARD (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
KAKAR RAJEEV (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MARTIN BRADLEY PAUL (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MIRZA A JAWAID (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MYHAL E GEORGE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD (17,29%)
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. (8,5457%)
RWC ASSET ADVISORS (US) LLC (5,36%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 13162
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νικολός Δημήτριος, Χάλαρης Ιωάννης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Καλλιμάνη Κατερίνα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 23 Αυγ 1926
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSENTR   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΡ   FTSEB  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΥΡΩΒ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.576.012.906,21

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων