Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE19I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
20 Αυγ 2019 2.043,5 0,17 1.248 2.045 2.017,25 219 2.035 15.578
19 Αυγ 2019 2.040 4,60 1.832 2.048,75 1.980 387 2.042,25 15.337
16 Αυγ 2019 1.950,25 -0,85 1.894 1.987 1.950,25 296 1.960 15.086
14 Αυγ 2019 1.967 -3,81 3.119 2.056,75 1.966,5 355 1.982 14.507
13 Αυγ 2019 2.045 -0,68 7.410 2.049 2.005,5 436 2.034,75 12.477
12 Αυγ 2019 2.059 -0,48 6.273 2.090 2.027 298 2.057,25 7.094
9 Αυγ 2019 2.069 -1,00 714 2.105 2.063 131 2.070,75 2.227
8 Αυγ 2019 2.090 0,48 1.266 2.103,25 2.047,75 208 2.085,5 1.951
7 Αυγ 2019 2.080 -0,13 1.197 2.125,75 2.068 173 2.082 1.615
6 Αυγ 2019 2.082,75 -0,82 620 2.115,75 2.082 108 2.092,75 1.157
5 Αυγ 2019 2.100 -4,82 552 2.190 2.098 119 2.107,25 957
2 Αυγ 2019 2.206,25 -1,37 773 2.217,5 2.200,25 75 2.206,25 794
1 Αυγ 2019 2.237 -0,45 323 2.250 2.230,25 46 2.238,75 785
31 Ιουλ 2019 2.247 1,19 666 2.258 2.212,25 79 2.256 794
30 Ιουλ 2019 2.220,5 -0,66 607 2.238 2.203 79 2.213,75 604
29 Ιουλ 2019 2.235,25 0,56 282 2.244,75 2.225 31 2.236 361
26 Ιουλ 2019 2.222,75 0,74 533 2.227,75 2.202,25 34 2.216 315
25 Ιουλ 2019 2.206,5 1,31 560 2.234 2.180 58 2.203,5 251
24 Ιουλ 2019 2.178 0,60 318 2.187,5 2.163,75 28 2.176,25 210
23 Ιουλ 2019 2.165 0,16 406 2.175 2.137,75 36 2.173,75 176
22 Ιουλ 2019 2.161,5 -0,39 319 2.193,25 2.161,5 28 2.163 196
19 Ιουλ 2019 2.170 -0,58 292 2.200 2.165,25 35 2.172,75 249
18 Ιουλ 2019 2.182,75 0,39 151 2.185,5 2.131 13 2.182,25 239
17 Ιουλ 2019 2.174,25 1,74 186 2.178 2.132,75 17 2.173,5 166
16 Ιουλ 2019 2.137 0,14 348 2.137 2.116 27 2.132,5 83
15 Ιουλ 2019 2.134 -1,02 116 2.148,25 2.101 11 2.121,25 103

FTSE19J

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
20 Αυγ 2019 2.045 0,25 202 2.047 2.017,5 27 2.036,25 251
19 Αυγ 2019 2.040 4,08 295 2.047 1.978,5 34 2.042 328
16 Αυγ 2019 1.960 -0,80 139 1.988,75 1.960 16 1.962,5 225
14 Αυγ 2019 1.975,75 -2,29 235 2.044,75 1.975,75 20 1.984 195
13 Αυγ 2019 2.022 -1,58 150 2.050,75 2.007 18 2.035,75 100
12 Αυγ 2019 2.054,5 -1,82 260 2.094 2.033 27 2.054,5 63

FTSE19K

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων