Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE18G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Ιουν 2018 2.004 -0,84 3.358 2.059,75 2.000,5 494 2.015 10.534
21 Ιουν 2018 2.021 1,06 1.944 2.029,75 1.973 346 2.017,25 9.861
20 Ιουν 2018 1.999,75 -0,26 1.170 2.018 1.992 221 1.999,25 9.644
19 Ιουν 2018 2.005 -0,94 1.175 2.021 1.995,25 221 2.007 9.398
18 Ιουν 2018 2.024 0,85 2.081 2.030 1.987 336 2.026,75 9.372
15 Ιουν 2018 2.007 -2,15 2.272 2.050,75 2.003 444 2.001,75 9.136
14 Ιουν 2018 2.051 1,74 3.794 2.051 2.003,5 370 2.041,25 8.646
13 Ιουν 2018 2.016 0,93 3.843 2.022 1.973 442 2.017 5.797
12 Ιουν 2018 1.997,5 0,20 2.479 2.009 1.980,25 301 1.993,25 3.706
11 Ιουν 2018 1.993,5 -0,03 1.888 2.015,75 1.982,75 275 1.955,75 2.109
8 Ιουν 2018 1.994 -0,89 709 1.997,5 1.975,5 130 1.987 1.338
7 Ιουν 2018 2.012 -1,09 866 2.041 2.011 102 2.015,75 1.345
6 Ιουν 2018 2.034,25 -0,59 592 2.052 2.017,25 103 2.024,75 1.277
5 Ιουν 2018 2.046,25 0,70 658 2.056,75 2.014,5 109 2.052,75 1.144
4 Ιουν 2018 2.032 0,71 450 2.034 2.006,25 47 2.032 918
1 Ιουν 2018 2.017,75 2,38 321 2.017,75 1.951 65 2.016,25 848
31 Μαϊ 2018 1.970,75 0,54 179 1.981 1.960,25 23 1.968 653
30 Μαϊ 2018 1.960,25 1,88 223 1.967,75 1.955,25 29 1.958,75 552
29 Μαϊ 2018 1.924 -2,45 257 1.950 1.921 36 1.926,75 474
25 Μαϊ 2018 1.972,25 -2,56 189 2.024 1.963 30 1.965,5 362
24 Μαϊ 2018 2.024 -1,03 135 2.059 2.021 12 2.020 297
23 Μαϊ 2018 2.045 -1,46 120 2.065,75 2.043,25 20 2.044 275
22 Μαϊ 2018 2.075,25 1,48 148 2.087,5 2.047 18 2.076 306
21 Μαϊ 2018 2.045 0,22 36 2.049 2.027,75 8 2.044,75 270
18 Μαϊ 2018 2.040,5 -1,35 165 2.072,5 2.040,5 8 2.040,75 250
17 Μαϊ 2018 2.068,5 -1,03 61 2.068,5 2.056 6 2.056,5 170
16 Μαϊ 2018 2.090 0,48 123 2.094 2.057,75 7 2.049,5 140
15 Μαϊ 2018 2.080 -1,49 22 2.117 2.080 3 2.081,25 22
14 Μαϊ 2018 2.111,5 -1,69 20 2.111,5 2.111,5 1 2.111,5 20

FTSE18H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Ιουν 2018 2.003 -1,09 334 2.059 2.003 45 2.014,25 315
21 Ιουν 2018 2.025 1,30 283 2.028 1.975,25 27 2.016,5 287
20 Ιουν 2018 1.999 -0,49 49 2.012,5 1.997,25 7 1.999,25 242
19 Ιουν 2018 2.008,75 -0,95 84 2.012 2.000 10 2.006,25 198
18 Ιουν 2018 2.028 0,88 199 2.028 1.987 17 2.025,5 177
15 Ιουν 2018 2.010,25 -1,46 200 2.039,5 2.010,25 15 2.002,75 180
14 Ιουν 2018 2.040 0,98 24 2.040,5 2.015,5 5 2.041,75 96
13 Ιουν 2018 2.020,25 0,86 134 2.020,25 1.981 7 2.020,25 74
12 Ιουν 2018 2.003 0,94 0 0 0 0 1.986 20
11 Ιουν 2018 1.984,25 -3,15 20 1.984,25 1.984,25 1 1.948,75 20

FTSE18I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων