Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE19C

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Φεβ 2019 1.757 0,33 1.581 1.768 1.751 339 1.765,5 4.440
18 Φεβ 2019 1.751,25 1,70 1.696 1.757 1.722,25 450 1.755,75 4.578
15 Φεβ 2019 1.722 0,41 1.267 1.723,5 1.704 207 1.714,5 4.388
14 Φεβ 2019 1.715 -1,04 2.288 1.735 1.706 354 1.709,75 4.114
13 Φεβ 2019 1.733 0,64 1.893 1.735 1.714,25 268 1.729 3.199
12 Φεβ 2019 1.722 0,01 1.660 1.735 1.715,25 145 1.729,75 2.142
11 Φεβ 2019 1.721,75 0,45 570 1.726,75 1.705 78 1.727,75 955
8 Φεβ 2019 1.714 0,68 200 1.720,75 1.693 32 1.711,5 629
7 Φεβ 2019 1.702,5 -1,48 97 1.727 1.701 21 1.700,25 582
6 Φεβ 2019 1.728 0,71 283 1.740 1.727 80 1.731,5 587
5 Φεβ 2019 1.715,75 0,04 299 1.729,75 1.711,25 45 1.727,75 414
4 Φεβ 2019 1.715 1,18 139 1.717 1.705 30 1.716,5 222
1 Φεβ 2019 1.695 1,19 3 1.695 1.690 2 1.697 213
31 Ιαν 2019 1.675 -0,45 85 1.697 1.670 14 1.675 214
30 Ιαν 2019 1.682,5 -0,21 8 1.705 1.682,25 7 1.690 220
29 Ιαν 2019 1.686 0,93 67 1.687 1.667 16 1.674,75 217
28 Ιαν 2019 1.670,5 -0,45 47 1.685 1.670 5 1.672,25 229
25 Ιαν 2019 1.678 -0,33 73 1.690,25 1.675 7 1.680,5 182
24 Ιαν 2019 1.683,5 0,72 210 1.683,5 1.669 21 1.681,75 130
23 Ιαν 2019 1.671,5 -0,09 107 1.672,25 1.666,5 8 1.672,5 73
22 Ιαν 2019 1.673 1,70 51 1.673,75 1.646 12 1.673,25 47
21 Ιαν 2019 1.645 0,86 16 1.650 1.639 5 1.641,5 27
18 Ιαν 2019 1.631 0,06 49 1.647,5 1.624 8 1.635 30
17 Ιαν 2019 1.630 -0,91 3 1.653,25 1.630 3 1.631,5 22
16 Ιαν 2019 1.645 -2,26 1 1.645 1.645 1 1.655 20
15 Ιαν 2019 1.683 1,39 0 0 0 0 1.648,75 20
14 Ιαν 2019 1.660 -0,70 50 1.660 1.652 3 1.659,75 20

FTSE19D

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Φεβ 2019 1.767 0,61 81 1.767 1.753,5 10 1.767,25 105
18 Φεβ 2019 1.756,25 2,44 19 1.756,25 1.724 7 1.755 72
15 Φεβ 2019 1.714,5 0,09 51 1.719 1.707 5 1.714,5 71
14 Φεβ 2019 1.713 -1,18 10 1.713 1.713 1 1.709,5 20
13 Φεβ 2019 1.733,5 0,12 0 0 0 0 1.732,25 10
12 Φεβ 2019 1.731,5 1,30 0 0 0 0 1.733 10
11 Φεβ 2019 1.709,25 -0,18 10 1.709,25 1.709,25 1 1.731 10

FTSE19E

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων