Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE19H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Ιουλ 2019 2.175 0,00 2.195 2.196 2.162,75 328 2.177 15.578
18 Ιουλ 2019 2.175 -0,28 6.043 2.191,75 2.161,5 303 2.177,5 14.571
17 Ιουλ 2019 2.181 2,17 7.399 2.181 2.123 449 2.172,75 9.677
16 Ιουλ 2019 2.134,75 0,89 2.808 2.140 2.109 301 2.131,25 4.222
15 Ιουλ 2019 2.116 -1,06 2.012 2.152 2.088,25 278 2.122 2.368
12 Ιουλ 2019 2.138,75 -0,80 668 2.165 2.110,25 138 2.138 1.487
11 Ιουλ 2019 2.156 -1,10 635 2.206,5 2.151 171 2.180,25 1.173
10 Ιουλ 2019 2.180 2,25 615 2.188,75 2.121 126 2.181 792
9 Ιουλ 2019 2.132 -4,52 583 2.214 2.131 78 2.137 471
8 Ιουλ 2019 2.233 -1,62 531 2.269,25 2.230 55 2.235 477
5 Ιουλ 2019 2.269,75 -0,01 122 2.271 2.256,25 22 2.263,5 395
4 Ιουλ 2019 2.270 1,22 164 2.270 2.230 22 2.264,75 382
3 Ιουλ 2019 2.242,75 1,32 230 2.250 2.212,5 29 2.248 440
2 Ιουλ 2019 2.213,5 -0,51 60 2.214 2.206,5 18 2.209,75 498
1 Ιουλ 2019 2.224,75 1,13 262 2.228,5 2.203,25 27 2.220,25 472
28 Ιουν 2019 2.200 0,69 444 2.200 2.177 41 2.194,5 500
27 Ιουν 2019 2.185 0,92 380 2.185 2.146 40 2.157,25 381
26 Ιουν 2019 2.165 2,66 293 2.165 2.101,5 39 2.146 355
25 Ιουν 2019 2.109 -1,00 190 2.143 2.088,5 29 2.100,75 337
24 Ιουν 2019 2.130,25 0,96 249 2.130,75 2.112 30 2.131,75 355
21 Ιουν 2019 2.110 0,05 283 2.123 2.067,75 29 2.101 227
20 Ιουν 2019 2.109 0,20 312 2.120 2.091,25 23 2.100 83
19 Ιουν 2019 2.104,75 -0,93 109 2.120 2.104,75 11 2.096,75 101
18 Ιουν 2019 2.124,5 -2,09 233 2.125,75 2.095,75 15 2.119,5 126

FTSE19I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Ιουλ 2019 2.170 -0,58 292 2.200 2.165,25 35 2.172,75 249
18 Ιουλ 2019 2.182,75 0,39 151 2.185,5 2.131 13 2.182,25 239
17 Ιουλ 2019 2.174,25 1,74 186 2.178 2.132,75 17 2.173,5 166
16 Ιουλ 2019 2.137 0,14 348 2.137 2.116 27 2.132,5 83
15 Ιουλ 2019 2.134 -1,02 116 2.148,25 2.101 11 2.121,25 103

FTSE19L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE20F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων