Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE19C 1.743 44 1.745 13 1.744 29,5 1,72 1 0 12:27:14
FTSE19D 1.739 20 1.746 21 1.740 25,5 1,49 12 0 12:27:14
FTSE19E 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:06
FTSE19F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:17
FTSE19I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:09
FTSE19L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 10:10:17

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων