Οι οργανωμένες αγορές διαθέτουν κανόνες που στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των οδηγιών της MiFID, καθορίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά πρότυπα προς τα οποία συμμορφώνεται το προσωπικό των Μελών των αγορών τους. Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης υλοποιεί το έργο της πιστοποίησης της γνωστικής επάρκειας των στελεχών των Μελών που απασχολούνται στις αγορές του.

Από το 1999 πού λειτουργεί η Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η χρηματιστηριακή πιστοποίηση συνέβαλε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, επιτρέποντας σε στελέχη Μελών να μπορούν με σαφείς και καθορισμένες διαδικασίες να απευθύνονται στην αγορά εργασίας, όχι μόνο των τοπικών Μελών, αλλά και Μελών που συμμετέχουν στην ελληνική αγορά από άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες.

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών, το Χρηματιστήριο Αθηνών χορηγεί:

  •  Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΔΑ) &
  •  Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΔΠ).
     

Επίσης, για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Εκκαθαριστικών Μελών, η ΕΤ.ΕΚ. χορηγεί:

  • Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΕΑ) &
  • Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΕΠ).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων