Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σαν σκοπό αφενός την προώθηση και την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας και αφετέρου τη κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών εκείνων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Προς το σκοπό αυτό ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών σχεδιάζει και υλοποιεί σειρά σεμιναρίων υποστηρικτικών της ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων καθώς και σεμιναρίων με θεματολογία γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με δραστηριότητες των χρηματιστηρίων, τις αγορές τους και τα προϊόντα τους.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη συμμετεχόντων - φορέων της κεφαλαιαγοράς, ιδιωτών επενδυτών, στελεχών εταιρειών και φοιτητών. Στόχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων για παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου. Τα σεμινάρια που υλοποιούνται από πλήρως καταρτισμένους και πιστοποιημένους στο εκάστοτε αντικείμενο εισηγητές, σε ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες στο κτίριο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, διακρίνονται σε:

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία επιλεκτικά διαπραγματεύονται επίκαιρα θέματα από το  χρηματοοικονομικό χώρο με έμφαση σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα.

 Σεμινάρια προετοιμασίας επαγγελματικής πιστοποίησης στελεχών, για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών / ATHEXClear. καθώς και τις εξετάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.). σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

 

  Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε συμπληρωματική διευκρίνηση, εκπαιδευτική σας ανάγκη η σχετική πρόταση επιλέγοντας εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων