ΔΑΚ

ΔΑΚΓΔ

Ονομασία NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικ
Εταιρεία διαχείρισης ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ETF Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
28 Απρ 2017 18,926 0,86 573 18,926 18,92 10.844,3 2 18,92
27 Απρ 2017 18,765 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Απρ 2017 18,765 1,27 1.100 18,765 18,692 20.597,7 2 18,692
25 Απρ 2017 18,53 1,26 1.610 18,53 18,44 29.733,4 2 18,44
24 Απρ 2017 18,3 1,67 1.358 18,3 18,241 24.772,93 4 18,241
21 Απρ 2017 18 -0,28 45 18,1 18 811,3 4 18,1
20 Απρ 2017 18,05 0,28 10 18,05 18,05 180,5 1 18,05
19 Απρ 2017 18 0,39 1 18 18 18 1 18
18 Απρ 2017 17,93 -1,48 1 17,93 17,93 17,93 1 17,93
13 Απρ 2017 18,2 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Απρ 2017 18,2 0,00 95 18,2 18,05 1.717 3 18,05
11 Απρ 2017 18,2 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Απρ 2017 18,2 -0,16 12.258 18,231 17,988 220.897,3 4 18,23
7 Απρ 2017 18,23 1,28 5.890 18,23 17,899 106.973,76 4 17,899
6 Απρ 2017 17,999 0,56 440 17,999 17,999 7.919,56 1 17,999
5 Απρ 2017 17,899 0,39 248 18 17,601 4.455,12 3 18
4 Απρ 2017 17,83 0,17 1.378 17,838 17,8 24.566,48 3 17,8
3 Απρ 2017 17,799 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Μαρ 2017 17,799 0,45 677 17,799 17,799 12.049,92 1 17,799
30 Μαρ 2017 17,72 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Μαρ 2017 17,72 1,26 1 17,72 17,72 17,72 1 17,72
28 Μαρ 2017 17,5 1,63 25 17,5 17,5 437,5 2 17,5
27 Μαρ 2017 17,22 1,95 1 17,22 17,22 17,22 1 17,22
24 Μαρ 2017 16,89 -1,52 1 16,89 16,89 16,89 1 16,89
23 Μαρ 2017 17,15 1,06 25 17,15 17,15 428,75 1 17,15
22 Μαρ 2017 16,97 -0,03 2 16,97 16,766 33,74 2 16,766
21 Μαρ 2017 16,975 -0,79 199 16,975 16,975 3.378,03 1 16,975
20 Μαρ 2017 17,11 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Μαρ 2017 17,11 1,24 1 17,11 17,11 17,11 1 17,11
16 Μαρ 2017 16,9 0,86 34 16,9 16,9 574,6 1 16,9

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων