Περιγραφή Προϊόντων και Κανονιστικό - Θεσμικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή  προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενός νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος, των "Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών" ή αλλιώς Warrants. Τα warrants διαπραγματεύονται στην κατηγορία διαπραγμάτευσης με την ονομασία «Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών» του ΧΑ και καταχωρήθηκαν στο Σύστημα 'Aυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της ΕΧΑΕ.

Τα warrants αποτελούν κινητές αξίες, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους έγινε ταυτόχρονα με τις νέες μετοχές που προήλθαν από την ΑΜΚ. Warrants έλαβαν δωρεάν όσοι επενδυτές συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας, με την προϋπόθεση ότι είχε επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση, που είχε οριστεί σε 10% των αντληθέντων κεφαλαίων.

Τα warrants αυτά έχουν χαρακτηριστικά δικαιωμάτων αγοράς (call warrants), ενσωματώνουν δηλαδή το δικαίωμα - αλλά όχι την υποχρέωση - στον κάτοχό τους να αγοράσει:

  • προκαθορισμένο αριθμό μετοχών της Τράπεζας που ανακεφαλαιοποιήθηκε
  • σε καθορισμένη εκ των προτέρων τιμή (τιμή άσκησης) και
  • σε συγκεκριμένες ημερομηνίες

μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο, 4,5 χρόνια (ή 54 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των warrants)

Τα warrants είναι καλυμμένα από τις μετοχές του Τ.Χ.Σ., δηλαδή όλες οι μετοχές τις οποίες αναμένεται να λάβουν οι κάτοχοι τους κατά την εξάσκηση τους είναι ήδη εισηγμένες στο Χ.Α. και βρίσκονται στην κατοχή του ΤΧΣ 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων