Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
17 Αυγ 2018 1.877,36 0,40 32.627.472 39.633.368,23 1.916,15 1.869,87 23.339.997.121 -1,30 -7,11 -9,88
16 Αυγ 2018 1.869,87 -1,82 22.578.342 41.833.514,34 1.913,41 1.869,87 23.246.854.745 -1,70 -7,48 -10,24
14 Αυγ 2018 1.904,51 0,13 23.185.158 35.716.221,49 1.938,01 1.902,12 23.677.575.807 0,13 -5,76 -8,58
13 Αυγ 2018 1.902,12 -3,26 28.794.915 30.029.055,78 1.966,12 1.902,12 23.647.822.300 0,00 -5,88 -8,69
10 Αυγ 2018 1.966,12 -1,62 12.971.997 26.138.117,37 1.998,45 1.966,12 24.443.460.272 -2,48 -2,71 -5,62
9 Αυγ 2018 1.998,45 -0,57 11.577.737 55.395.172,46 2.011,96 1.993,28 24.845.370.124 -0,88 -1,11 -4,07
8 Αυγ 2018 2.009,92 -0,44 5.872.160 12.560.834,17 2.020,57 2.006,55 24.988.005.027 -0,31 -0,55 -3,52
7 Αυγ 2018 2.018,85 0,13 8.371.734 50.126.606 2.027,55 2.012,6 25.100.204.454 0,13 -0,10 -3,09
6 Αυγ 2018 2.016,21 -0,37 4.439.396 11.951.100,13 2.024,18 2.011,24 25.067.327.180 0,00 -0,24 -3,22
3 Αυγ 2018 2.023,66 0,96 8.822.037 18.076.472,19 2.023,66 2.002,91 25.169.075.873 0,71 0,13 -2,86
2 Αυγ 2018 2.004,36 -0,82 7.543.984 16.173.282,44 2.020,97 1.995 24.928.982.352 -0,25 -0,82 -3,79
1 Αυγ 2018 2.020,97 0,08 8.432.399 14.708.685,31 2.025,98 2.004,75 25.135.627.226 0,57 0,00 -2,99
31 Ιουλ 2018 2.019,36 0,49 35.747.917 42.165.147,68 2.025,08 2.002,67 25.115.557.786 0,49 1,64 -3,07
30 Ιουλ 2018 2.009,47 0,95 10.488.522 14.272.133,41 2.009,47 1.979,86 24.992.593.794 0,00 1,14 -3,54
27 Ιουλ 2018 1.990,49 -0,39 7.677.255 15.516.771,69 2.007,86 1.982,37 24.756.535.022 -0,12 0,18 -4,45
26 Ιουλ 2018 1.998,33 0,28 7.392.746 16.799.289,58 2.004,18 1.990,9 24.854.025.724 0,27 0,58 -4,07
25 Ιουλ 2018 1.992,82 0,18 8.697.146 15.863.725,64 2.001,78 1.987,28 24.785.550.395 -0,01 0,30 -4,34
24 Ιουλ 2018 1.989,15 -0,19 9.401.012 16.030.066,34 2.002,99 1.980,23 24.739.820.374 -0,19 0,12 -4,52
23 Ιουλ 2018 1.992,96 -0,32 6.142.456 11.263.670,35 2.007,19 1.991,38 24.791.333.502 0,00 0,31 -4,33
20 Ιουλ 2018 1.999,33 -1,54 17.495.310 33.304.918,48 2.035,88 1.996,26 24.870.588.694 -1,49 0,63 -4,03
19 Ιουλ 2018 2.030,67 -1,20 5.626.380 15.250.420,32 2.055,36 2.030,67 25.260.493.453 0,06 2,21 -2,52
18 Ιουλ 2018 2.055,36 1,15 12.943.968 22.429.777,67 2.055,36 2.031,95 25.567.640.474 1,27 3,45 -1,34
17 Ιουλ 2018 2.032,05 0,13 8.717.098 15.724.627,4 2.037,96 2.021,55 25.277.579.602 0,13 2,27 -2,46
16 Ιουλ 2018 2.029,51 0,30 7.505.327 12.587.594,54 2.034,53 2.022,08 25.246.080.507 0,00 2,15 -2,58
13 Ιουλ 2018 2.023,5 1,40 21.658.451 27.477.781,7 2.026,84 1.995,64 25.171.234.591 2,63 1,84 -2,87
12 Ιουλ 2018 1.995,64 1,24 33.001.966 29.568.463,78 2.007,66 1.971,19 24.824.686.428 1,21 0,44 -4,20
11 Ιουλ 2018 1.971,19 -1,32 30.381.044 35.691.393,72 1.999,26 1.971,19 24.520.514.686 -0,03 -0,79 -5,38
10 Ιουλ 2018 1.997,5 1,31 14.582.243 22.738.016,98 2.004,41 1.969,83 24.847.825.849 1,31 0,54 -4,11
9 Ιουλ 2018 1.971,74 0,37 7.986.816 13.152.927,57 1.983,15 1.964,56 24.527.376.853 0,00 -0,76 -5,35

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων