ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Έπιπλα 2.401 0,02 949,66 0,00 23.996.673,184 0,05
Ύδρευση 32.303 0,23 175.930,44 0,65 737.361.000 1,53
Αεροπορικές Εταιρείες 103.937 0,73 828.423,77 3,08 571.336.800 1,18
Αλουμίνιο 1.438 0,01 453,18 0,00 6.935.118,75 0,01
Αναψυκτικά 161.931 1,14 4.672.166,98 17,38 10.782.989.641 22,30
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 200 0,00 186,53 0,00 17.768.961,68 0,04
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 20 0,00 73,4 0,00 100.938.494,59 0,21
Βασικά Χημικά 3.088 0,02 4.572,26 0,02 39.560.676,76 0,08
Γεωργία & Αλιεία 784.653 5,52 45.822,62 0,17 65.003.464,872 0,13
Διαδίκτυο 11.610 0,08 1.509,3 0,01 21.301.043,01 0,04
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 36.429 0,26 159.841,7 0,59 267.431.503,729 0,55
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 220.124 1,55 1.263.938,61 4,70 2.265.559.526,99 4,69
Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. 40 0,00 240 0,00 63.000.000 0,13
Διυλιστήρια 94.268 0,66 1.966.334,15 7,31 2.337.520.878 4,83
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 2.623 0,02 5.388,81 0,02 1.335.921.781,94 2,76
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 42.905 0,30 202.449,58 0,75 519.300.517,13 1,07
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 11.389.732,7725 0,02
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 4.180 0,03 18.897,1 0,07 85.584.279,23 0,18
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 159.925 1,13 571.970,99 2,13 886.360.194,12 1,83
Εξειδικευμένα Χημικά 23.031 0,16 123.033,86 0,46 445.282.000,104 0,92
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 45.760 0,32 380.943,89 1,42 807.854.852,26 1,67
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 317.644 2,23 26.348,38 0,10 84.649.531,336 0,18
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 13.277 0,09 30.363,59 0,11 399.576.955,96 0,83
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 60.383 0,42 47.610,09 0,18 90.446.213,4 0,19
Επενδυτικές Υπηρεσίες 21.237 0,15 80.990,4 0,30 229.925.880 0,48
Εταιρείες Επενδύσεων 3 0,00 62,4 0,00 9.260.224,8 0,02
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 515 0,00 824 0,00 36.795.000 0,08
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 9 0,00 6,48 0,00 6.638.773,6 0,01
Ιατρικές Υπηρεσίες 62.427 0,44 73.932,44 0,28 592.685.767,24 1,23
Ιατρικός Εξοπλισμός 1.200 0,01 1.572 0,01 5.789.696,96 0,01
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 35.113 0,25 266.103,01 0,99 2.430.057.100,05 5,03
Καπνός 0 0,00 0 0,00 712.080.000 1,47
Κατασκευές 271.278 1,91 567.593,2 2,11 896.204.114,612 1,85
Κατασκευή Κατοικιών 1.655 0,01 3.564,56 0,01 87.490.702,5 0,18
Λογισμικό 2.810 0,02 13.801 0,05 62.861.036,4 0,13
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 48.000 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 60.562 0,43 88.617,87 0,33 557.233.755,21 1,15
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 18.004 0,13 2.651,8 0,01 61.578.036,144 0,13
Ξενοδοχεία 0 0,00 0 0,00 424.056.700 0,88
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 18.829 0,13 271.217,69 1,01 1.762.821.523,79 3,65
Ορυχεία 27 0,00 1.352,8 0,01 23.528.740 0,05
Παιχνίδια 60.064 0,42 895.834,74 3,33 2.010.963.238,02 4,16
Προμηθευτές Βιομηχανίας 0 0,00 0 0,00 33.472.698,37 0,07
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 17.792 0,13 14.082,25 0,05 47.789.254,81 0,10
Σταθερή Τηλεφωνία 197.280 1,39 2.082.154,39 7,75 5.171.086.603,95 10,69
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 83.258 0,59 124.351,23 0,46 690.432.000 1,43
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 27.980 0,20 137.146,28 0,51 618.230.171,612 1,28
Ταξίδια & Τουρισμός 50.714 0,36 28.254,15 0,11 814.282.948,569 1,68
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 5.050 0,04 1.333,5 0,00 33.199.346,928 0,07
Τράπεζες 10.147.258 71,39 8.714.161,16 32,42 4.426.075.235,7661 9,15
Τρόφιμα 3.611 0,03 9.073,19 0,03 347.632.498,54 0,72
Τυχερά Παιχνίδια 588.639 4,14 2.025.083,3 7,53 2.928.963.444,265 6,06
Υλικά Συσκευασίας 15.094 0,11 27.453,32 0,10 217.211.664,6 0,45
Υλικό Υπολογιστών 14.640 0,10 61.315,41 0,23 98.976.139,95 0,20
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 890 0,01 5.984,55 0,02 97.300.000 0,20
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 113.230 0,80 243.374,56 0,91 214.250.330,92 0,44
Υπηρεσίες Μεταφορών 21.336 0,15 368.819,44 1,37 654.960.000 1,35
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 329 0,00 173,43 0,00 34.223.984,376 0,07
Φαρμακευτικά Προϊόντα 7.900 0,06 1.003,6 0,00 6.487.290,81 0,01
Χάλυβας 23.071 0,16 15.479,17 0,06 39.707.675,97 0,08
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων 0 0,00 0 0,00 13.532.977,5 11,47
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 8.096.000 6,86
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 0 0,00 0 0,00 5.900.295 5,00
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 18.393.920 15,60
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 0 0,00 0 0,00 5.584.500 4,74
Λογισμικό 250 0,91 765 2,73 13.635.360 11,56
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 2.713.602,56 2,30
Τρόφιμα 10.090 36,73 10.050 35,84 5.214.923 4,42
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2.300 8,37 4.128 14,72 32.489.990 27,55
Υπηρεσίες Μεταφορών 3.830 13,94 2.019,9 7,20 12.373.796,58 10,49

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων