ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
22 Μαρ 2017
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Έπιπλα 1.800 0,36 314,8 0,00 14.351.359,864 0,03
Ύδρευση 6.914 1,36 32.597,22 0,07 676.686.000 1,52
Αεροπορικές Εταιρείες 71.937 14,20 518.109,18 1,17 521.344.830 1,17
Αλουμίνιο 411 0,08 126,84 0,00 7.548.907,5 0,02
Αναψυκτικά 60.037 11,85 1.389.034,41 3,15 8.469.398.737,8 19,05
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 1.531 0,30 430,14 0,00 5.012.611,2 0,01
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 5.866 1,16 13.081,51 0,03 64.358.604,18 0,14
Βασικά Χημικά 5.527 1,09 5.823,57 0,01 28.333.998,22 0,06
Γεωργία & Αλιεία 141.769 27,99 29.806,79 0,07 104.510.726,124 0,24
Διαδίκτυο 9 0,00 1,89 0,00 23.120.408,85 0,05
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 449.375 88,72 1.896.818,03 4,30 249.381.002,8 0,56
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 243.384 48,05 317.992,57 0,72 623.446.758,716 1,40
Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. 4.054 0,80 21.884,7 0,05 56.490.000 0,13
Διυλιστήρια 125.933 24,86 1.994.548,54 4,52 1.725.998.828,4 3,88
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 0 0,00 0 0,00 1.124.182.933,735 2,53
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 32.034 6,32 317.048,04 0,72 427.076.038,24 0,96
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 12.956.267,45 0,03
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 4.112 0,81 13.308,07 0,03 56.803.520,69 0,13
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 26.310 5,19 59.203,19 0,13 403.333.658 0,91
Εξειδικευμένα Χημικά 5.667 1,12 15.966,51 0,04 380.260.590,24 0,86
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 75.577 14,92 594.184,83 1,35 810.080.000 1,82
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 846.286 167,07 126.447,16 0,29 142.805.633,696 0,32
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 41.394 8,17 720.056,86 1,63 1.279.801.256,46 2,88
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 40.274 7,95 13.387,39 0,03 53.664.681,822 0,12
Επενδυτικές Υπηρεσίες 60.524 11,95 280.852,84 0,64 309.193.302,99 0,70
Εταιρείες Επενδύσεων 400 0,08 5.520 0,01 12.223.874,4 0,03
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 0 0,00 0 0,00 21.847.031,25 0,05
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 59 0,01 43,13 0,00 6.555.788,93 0,01
Ιατρικές Υπηρεσίες 450.534 88,94 113.244,96 0,26 169.821.002,127 0,38
Ιατρικός Εξοπλισμός 0 0,00 0 0,00 2.174.451,072 0,00
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 213.245 42,10 1.063.139,54 2,41 1.552.004.055 3,49
Καπνός 0 0,00 0 0,00 708.630.000 1,59
Κατασκευές 224.050 44,23 246.160,63 0,56 540.560.410,511 1,22
Κατασκευή Κατοικιών 13.182 2,60 19.319,15 0,04 59.819.224,5 0,13
Λογισμικό 2.636 0,52 7.006,56 0,02 53.355.331,08 0,12
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 42.000 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 142.033 28,04 889.700,23 2,02 884.397.386,091 1,99
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 509.974 100,68 460.061,05 1,04 430.538.822,224 0,97
Ξενοδοχεία 529 0,10 2.789,92 0,01 969.126.784,58 2,18
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 88.092 17,39 954.631,54 2,16 2.007.588.060,438 4,52
Ορυχεία 120 0,02 863,25 0,00 3.369.953 0,01
Παιχνίδια 76.403 15,08 1.069.090,58 2,42 1.936.130.370,57 4,36
Προμηθευτές Βιομηχανίας 902 0,18 612,92 0,00 15.883.488,85 0,04
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 78.285 15,46 150.264,23 0,34 36.747.860,668 0,08
Σταθερή Τηλεφωνία 661.613 130,62 5.721.021,5 12,97 4.264.308.384,3 9,59
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 174.132 34,38 459.584,2 1,04 617.120.000 1,39
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 45.616 9,01 98.117,73 0,22 454.660.601,332 1,02
Ταξίδια & Τουρισμός 29.470 5,82 265.625,08 0,60 623.158.997,113 1,40
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 1.117 0,22 81,92 0,00 9.565.112,75 0,02
Τράπεζες 62.424.398 12.323,81 21.090.106,78 47,81 7.409.094.945,841 16,67
Τρόφιμα 105.480 20,82 167.257,22 0,38 173.689.831,383 0,39
Τυχερά Παιχνίδια 380.688 75,16 2.877.246,79 6,52 2.936.036.519,492 6,60
Υλικά Συσκευασίας 1.600 0,32 8.003,1 0,02 132.205.836,586 0,30
Υλικό Υπολογιστών 17.567 3,47 23.232,76 0,05 83.220.869,7 0,19
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 3.560 0,70 17.276,42 0,04 67.900.000 0,15
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 11.778 2,33 16.926,57 0,04 119.126.734,634 0,27
Υπηρεσίες Μεταφορών 1.619 0,32 21.320,52 0,05 508.338.400 1,14
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 1.994 0,39 886,63 0,00 24.509.008,107 0,06
Φαρμακευτικά Προϊόντα 6.155 1,22 443,16 0,00 3.677.834,16 0,01
Χάλυβας 4.112 0,81 2.499 0,01 29.563.736,988 0,07
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
22 Μαρ 2017
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων 0 0,00 0 0,00 11.213.038,5 0,03
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 4.030.400 0,01
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 0 0,00 0 0,00 5.900.295 0,01
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 20.155.040 0,05
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 0 0,00 0 0,00 4.015.000 0,01
Λογισμικό 0 0,00 0 0,00 5.480.880 0,01
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 10.070.009,5 0,02
Τρόφιμα 0 0,00 0 0,00 1.782.652,25 0,00
Υπηρεσίες Επεξεργασίας & Διαχείρισης Απορριμμάτων 0 0,00 0 0,00 10.416.000 0,02
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 0 0,00 0 0,00 15.779.650,4 0,04
Υπηρεσίες Μεταφορών 0 0,00 0 0,00 11.600.888 0,03

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων