Περιέχει πληροφόρηση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την δραστηριότητα του Χ.Α σε ετήσια βάση, όπως τιμές και μεταβολές δεικτών Χ.Α και διεθνών χρηματιστηρίων, κατάλογο με στοιχεία χρηματιστηριακών εταιριών, στοιχεία για τους δείκτες του Χ.Α, ετήσια χρηματιστηριακή αξία, ετήσιες συναλλαγές, στοιχεία για την πορεία της απόδοσης των μετοχών κατά την τελευταία 5-ετία, δείκτες P/E, στοιχεία για εισαγωγές νέων εταιριών στο Χ.Α κατά τα τελευταία έτη, αντληθέντα κεφάλαια, πληροφορίες για τους όρους αύξησης μετοχικών κεφαλαίων και στοιχεία νέων μετοχικών εκδόσεων καθώς και πληροφορίες για τα ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Αλλα στοιχεία που περιέχει είναι οι τιμές χρυσής λίρας Αγγλίας και οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των εισηγμένων στο Χ.Α εταιριών.

Τιμή: 12,00 Ευρώ

Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του Ετήσιου Στατιστικού Δελτίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων