Εκδότριες εταιρείες

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο 'Ομιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στις εταιρίες προς εισαγωγή και στις ήδη εισηγμένες εταιρίες. Συγκεκριμένα:

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων.

 

Νέες εισαγωγές

Εισηγμένες εταιρείες

 

Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να εντάξουν τις κινητές τους αξίες για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορούν να αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό  για  τις προϋποθέσεις και την διαδικασία  εισαγωγής στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι εισηγμένες εταιρίες έχουν  πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως  Listings Service Desk, HERMES, AξΙΑLine, Υπηρεσίες Γενικών Συνελεύσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υπηρεσίες Μητρώου, Υπηρεσίες Μετοχολογίου, καθώς και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες.

 

 

Επικοινωνείστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Εισηγμένων Τίτλων
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
+30 210 33 66 496
+30 210 33 66 670
companies@athexgroup.gr
   

 

Για την υποβολή και διεκπεραίωση ερωτημάτων/αιτημάτων εισηγμένων εταιριών, συνδεθείτε στο Listings Service Desk επιλέγοντας το παρακάτω εικονίδιο.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων