Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (AthexGroup) αποτελεί το διαχειριστή των οργανωμένων αγορών, των αγορών πολυμερούς διαπραγμάτευσης και άνθρακα καθώς και της εξωχρηματιστηριακής αγοράς της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Πιο συγκεκριμένα οι αγορές οι οποίες λειτουργούν στο Χ.Α. διακρίνονται στις εξής:

  • Οργανωμένη αγορά αξιών, όπου οι επενδυτές μπορούν να διαπραγματευτούν - μεταξύ άλλων - σε μετοχές,  ETFs και ομόλογα
  • Οργανωμένη αγορά παραγώγων, στην οποία διαθέσιμα είναι προς διαπραγμάτευση Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης και Προϊόντα Δανεισμού
  • Εναλλακτική αγορά, στην οποία οι επενδυτές μπορούν να διαπραγματευτούν σε μετοχές
  • Αγορά άνθρακα, όπου πραγματοποιούνται οι δημοπρασίες για την πρωτογενή διάθεση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EUAs) και
  • Εξωχρηματιστηριακή αγορά, όπου πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις τίτλων μεταξύ επενδυτών, εκτός αγοράς.

Παράλληλα, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί τον φορέα ο οποίος μέσω του υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας τεχνολογικού δικτύου που έχει αναπτύξει, του δικτύου Xnet, παρέχει στο ευρύ επενδυτικό κοινό τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης και πραγματοποίησης συναλλαγών σε αγορές του εξωτερικού.

Βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο οργάνωσης των αγορών αυτών, των φορέων που συμμετέχουν στη λειτουργία τους, του συνόλου των προϊόντων που είναι διαθέσιμα προς διαπραγμάτευση σε αυτές, καθώς και πληροφορίες για τις ώρες και μέρες λειτουργίας τους.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων