Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 65 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα Παράδοση χωρίς πληρωμή Είδ. Συν/γής Ομόλογο Με δεδουλ. τόκους
21 Ιουλ 2017
15:00:00
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,27 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2017
16:40:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 102,05 50 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2017
15:57:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,25 50 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουλ 2017
11:00:00
GRR000000044 PIRAEUS BANK S.A. W EUR 0,001 50.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2017
11:00:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,40 5 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2017
14:00:00
GRS003003027 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. EUR 0,368 200 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2017
11:58:01
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 8,15 103 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2017
11:57:01
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,18 301 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2017
11:57:00
GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. EUR 8,60 1.043 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:45:00
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,18 301 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:41:00
GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. EUR 8,60 1.043 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:56:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 8,15 103 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:56:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 8,15 103 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:45:00
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,18 301 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:41:00
GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. EUR 8,60 1.043 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2017
14:15:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,40 98 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουλ 2017
14:00:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,30 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουλ 2017
12:59:00
CY0105570119 ELHT EUR 0,900 606 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουλ 2017
12:56:00
CY0105570119 ELHT EUR 0,900 606 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2017
17:56:00
GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 9,15 2.650 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2017
17:56:00
GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 9,15 2.650 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2017
15:35:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,50 20 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
16:50:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,30 70 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
14:10:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,40 300 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
11:29:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,00 48 Όχι Ακύρωση Συν/γης Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
11:40:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,00 1.920 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
11:29:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,00 48 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουν 2017
17:12:10
GRS323003012 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. EUR 0,955 1.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουν 2017
14:05:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,86 697 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2017
13:57:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,86 500 Όχι Ακύρωση Συν/γης Ναι Όχι
26 Ιουν 2017
13:57:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,86 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2017
13:05:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,50 70 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
18:00:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,25 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
15:15:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,25 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
14:15:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,00 40 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
14:15:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,00 11 Όχι Ακύρωση Συν/γης Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
14:15:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,00 11 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
10:54:00
GRC8121176B9 SNAL.AT EUR 1.000,00 22 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουν 2017
17:20:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,12 100 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουν 2017
17:15:05
GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 9,78 836.134 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουν 2017
17:14:10
GRS323003012 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. EUR 0,998 10.262.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2017
12:03:00
GRS282183003 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR 0,000 4.762.100 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2017
17:30:40
GRS260333000 ΟΤΕ Α.Ε. EUR 9,75 18.199 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2017
12:32:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,11 125 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2017
12:36:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,15 125 Όχι Ακύρωση Συν/γης Ναι Όχι
15 Ιουν 2017
12:36:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,15 125 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουν 2017
14:06:00
GRS260033300 OTE S.A. EUR 9,88 1.528 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουν 2017
14:06:00
GRS419003009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. EUR 9,60 1.571 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουν 2017
14:06:00
GRS015003007 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. EYR 2,21 6.974 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουν 2017
17:14:20
GRS323003012 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. EUR 0,950 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουν 2017
12:06:00
GRS246073001 LAVIPHARM Α.Ε. EUR 0,091 10.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουν 2017
12:06:00
GRS246073001 LAVIPHARM Α.Ε. EUR 0,091 50.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουν 2017
10:23:00
GRS426003000 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ EUR 17,01 29 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουν 2017
10:21:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 6,85 1.918 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2017
14:30:00
GRS074083007 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ EUR 25,55 325 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
30 Μαϊ 2017
16:39:00
CY0006981316 PRO.CY EUR 0,000 28.250.432 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2017
16:39:00
CY0006981316 PRO.CY EUR 0,000 28.250.432 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
29 Μαϊ 2017
16:39:00
CY0006981316 PRO.CY EUR 0,000 28.250.432 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
26 Μαϊ 2017
13:22:00
GRS393503008 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EUR 6,69 10.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2017
12:36:00
GRS434003000 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ EUR 3,92 2.842 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Μαϊ 2017
11:42:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,82 199 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2017
02:12:00
GRS326003001 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. EUR 5,33 2.939 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2017
12:58:00
GRS406003004 Forthnet A.E. EUR 0,000 101.973 Ναι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
4 Μαϊ 2017
12:58:00
GRS406003004 Forthnet A.E. EUR 0,000 101.973 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2017
12:55:00
GRS406003004 Forthnet A.E. EUR 0,000 101.973 Ναι Συν/γή Όχι Όχι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων