Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 1 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα Παράδοση χωρίς πληρωμή Είδ. Συν/γής Ομόλογο Με δεδουλ. τόκους
15 Φεβ 2018
17:10:32
GRS419003009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. EUR 10,31 166.578 Όχι Συν/γή Όχι Όχι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων