Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 23 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα Παράδοση χωρίς πληρωμή Είδ. Συν/γής Ομόλογο Με δεδουλ. τόκους
22 Μαρ 2017
16:10:00
GRC4191173B0 OPAPO1 EUR 101,00 135 Όχι Συν/γή Ναι Ναι
22 Μαρ 2017
15:10:40
GRC4191173B0 OMOLOGO OPAP EUR 101,00 135 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαρ 2017
11:50:00
GRC4191173B0 OPAPO1 EUR 100,00 7 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαρ 2017
11:00:00
GRC4191173B0 OAPAO1 EUR 100,00 145 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαρ 2017
11:34:00
GRC4191173BO ΟΠΑΠΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ EUR 1.000,00 10 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαρ 2017
11:26:00
GRC4191173BO ΟΠΑΠΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠRΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ EUR 1.000,00 36 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαρ 2017
16:10:00
GRS339003022 DIONIC AEBE EUR 0,555 53.801 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Φεβ 2017
17:14:00
GRS096003009 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ EUR 0,010 232.285 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Φεβ 2017
17:14:00
GRS096003009 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ EUR 0,040 232.285 Ναι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
28 Φεβ 2017
17:14:00
GRS096003009 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ EUR 0,040 232.285 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Φεβ 2017
17:14:00
GRS096000300 FRLR.AT EUR 0,010 232.285 Ναι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
28 Φεβ 2017
17:14:00
GRS096000300 FRLR.AT EUR 0,010 232.285 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιαν 2017
15:10:00
GRS201003019 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. EUR 0,060 1.200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιαν 2017
11:18:00
GRS398161000 ΓΕΚΕ Α.Ε. EUR 0,010 47.700 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιαν 2017
11:15:00
GRS398161000 ΓΕΚΕ Α.Ε. EUR 0,010 47.700 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιαν 2017
13:18:00
BE0974303357 CENERGY HOLDINGS S.A. EUR 0,770 2.032 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιαν 2017
14:30:00
GRS003003027 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. EUR 0,260 2.000.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιαν 2017
11:03:00
GRS398161000 ΓΕΚΕ Α.Ε. EUR 0,010 208.684 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιαν 2017
11:02:00
GRS398161000 ΓΕΚΕ Α.Ε. EUR 0,010 208.684 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιαν 2017
11:01:00
GRS398161000 ΓΕΚΕ Α.Ε. EUR 0,010 43.753 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιαν 2017
11:00:00
GRS398161000 ΓΕΚΕ Α.Ε. EUR 0,010 208.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Δεκ 2016
13:45:00
GRS398161000 ΓΕΚΕ Α.Ε. EUR 0,010 43.753 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Δεκ 2016
12:35:00
GRS494003007 ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ EUR 3,13 67.850 Ναι Συν/γή Όχι Όχι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων