Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


« Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ομολογιών από έκδοση ομολογιακού δανείου

 

Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, από την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 6.000.000 νέων κοινών ανωνύμων άυλων Εταιρικών Ομολογιών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,0 Ευρώ εκάστη, που προέκυψαν από τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12.07.2017 και 27.07.2017, σε συνδυασμό με αυτήν στις 10.08.2017,καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Στις 12.09.2017, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ως άνω Εταιρικών Ομολογιών με ημερομηνία έκδοσης 31.08.2017.

 

Οι Εταιρικές Ομολογίες έχουν πιστωθεί, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων.

 

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Εταιρικών Ομολογιών θα είναι το 100% της ονομαστικής αξίας του κάθε ομολόγου, ήτοι 1,0 Ευρώ.

 

Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συνέταξε η Εταιρεία για την έκδοση των Εταιρικών Ομολογιών θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mls.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) από την 12.09.2017. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας και του Συμβούλου Έκδοσης EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι/Επενδυτές θα μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2310-929090 (κ. Γ. Ταχταλίδης).

 

Θεσσαλονίκη, 12/09/2017


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων