Μετοχές

stock-select

ΕΥΑΠΣ

Ονομασία μετοχής ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχέτευσης.
Έτος Ίδρυσης 1998
Διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127
Ταχ Κωδ:54635
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-966925
Telefax (2310)-250642
Ιστοσελίδα http://www.eyath.gr
Email investors@eyath.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΛΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (B ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (50,0%)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (24,02%)
SUEZ ENVIRONMENT COMPANY (5,0124%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 398
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γεώργιος Καφετζής
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γεώργιος Καφετζής
Εισαγωγή στο Χ.Α. 21 Σεπ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Ύδρευση (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες HELMSI   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΚΩ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΥΑΠΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 152.460.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων