Μετοχές

stock-select

ΤΙΤΚ

Ονομασία μετοχής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Δραστηριότητα Παραγωγή και πώληση τσιμέντων και παρεμφερών προϊόντων, εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α 22
Ταχ Κωδ:11143
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-2591111
Telefax (210)-2591205
Ιστοσελίδα http://www.titan-cement.com
Email tac@titan.gr, kalesin@titan.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΩΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΙΑΡΑΣ Ι ΗΛΙΑΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΡΩ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ -ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ ΔΟΜΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (22,49%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 5297
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κάλεση Νίτσα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σύλλα Aφροδίτη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 22 Φεβ 1912
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Τσιμέντα (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (19 Αυγ 2019)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (19 Αυγ 2019)
Σχετικά σύμβολα ΤΙΤΚ
ΤΙΤΠ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.657.187.336,32

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων