Μετοχές

ΕΧ

Ονομασία μετοχής EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
17 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
16 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
10 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
9 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
7 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
6 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
3 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
2 Μαϊ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
30 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
25 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
24 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
23 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
18 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
17 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
16 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
15 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
12 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
11 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
10 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
9 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
8 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
5 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -
4 Απρ 2019 1,7 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων