Μετοχές

ΠΕΡΦ

Ονομασία μετοχής PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2019 3,52 -8,33 7.700 3,74 3,46 26.970 33 3,46
18 Ιουλ 2019 3,84 5,49 7.343 3,96 3,38 26.301,46 31 3,38
17 Ιουλ 2019 3,64 15,92 12.250 3,76 3,44 44.727,5 65 3,44
16 Ιουλ 2019 3,14 19,85 11.299 3,14 2,88 35.193,16 51 2,88
15 Ιουλ 2019 2,62 16,96 36.820 2,68 2,24 87.671 80 2,4
12 Ιουλ 2019 2,24 -3,45 8.500 2,34 2,24 19.184 11 2,32
11 Ιουλ 2019 2,32 -7,20 15.380 2,46 2,3 36.283 40 2,38
10 Ιουλ 2019 2,5 0,00 4.974 2,6 2,5 12.675 9 2,5
9 Ιουλ 2019 2,5 -3,85 11.400 2,7 2,48 28.880 22 2,6
8 Ιουλ 2019 2,6 0,00 1.606 2,6 2,6 4.175,6 3 2,6
5 Ιουλ 2019 2,6 0,00 2.000 2,6 2,48 5.080 6 2,6
4 Ιουλ 2019 2,6 0,00 2.000 2,7 2,6 5.210 2 2,7
3 Ιουλ 2019 2,6 -7,14 2.960 2,7 2,6 7.925,2 10 2,7
2 Ιουλ 2019 2,8 0,00 10 2,8 2,8 28 1 2,8
1 Ιουλ 2019 2,8 -5,41 1.500 2,8 2,8 4.200 2 2,8
28 Ιουν 2019 2,96 9,63 2.050 2,96 2,7 5.548 6 2,7
27 Ιουν 2019 2,7 0,00 5.800 2,7 2,6 15.265 10 2,62
26 Ιουν 2019 2,7 9,76 300 2,7 2,6 800 4 2,6
25 Ιουν 2019 2,46 -5,38 5.899 2,7 2,46 15.071,54 10 2,5
24 Ιουν 2019 2,6 -2,26 4.100 2,6 2,6 10.660 8 2,6
21 Ιουν 2019 2,66 -5,00 10.290 3 2,52 27.259,6 26 2,6
20 Ιουν 2019 2,8 -1,41 1.400 2,8 2,8 3.920 1 2,8
19 Ιουν 2019 2,84 9,23 3.000 2,84 2,4 8.300 3 2,4
18 Ιουν 2019 2,6 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2019 2,6 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 2,6 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2019 2,6 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2019 2,6 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2019 2,6 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων