Μετοχές

ΦΟΥΝΤΛ

Ονομασία μετοχής ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Μαϊ 2019 0,57 0,00 250 0,57 0,57 142,5 2 0,57
17 Μαϊ 2019 0,57 3,64 20 0,57 0,57 11,4 1 0,57
16 Μαϊ 2019 0,55 -2,65 1.365 0,565 0,55 751,13 5 0,565
15 Μαϊ 2019 0,565 -2,59 1.701 0,575 0,565 970,42 14 0,575
14 Μαϊ 2019 0,58 -3,33 5.730 0,585 0,575 3.334,9 22 0,585
13 Μαϊ 2019 0,6 -1,64 1.240 0,6 0,59 734 11 0,59
10 Μαϊ 2019 0,61 1,67 1.400 0,61 0,6 841,3 10 0,6
9 Μαϊ 2019 0,6 0,00 150 0,6 0,6 90 2 0,6
8 Μαϊ 2019 0,6 -2,44 1.920 0,61 0,6 1.154,11 16 0,61
7 Μαϊ 2019 0,615 1,65 40 0,625 0,615 24,9 2 0,625
6 Μαϊ 2019 0,605 -3,97 4.370 0,66 0,6 2.683,2 18 0,66
3 Μαϊ 2019 0,63 -1,56 2.650 0,63 0,62 1.657 5 0,63
2 Μαϊ 2019 0,64 -3,76 7.520 0,665 0,62 4.760,05 39 0,665
30 Απρ 2019 0,665 0,00 25 0,665 0,665 16,63 1 0,665
25 Απρ 2019 0,665 -2,21 730 0,68 0,65 482 10 0,68
24 Απρ 2019 0,68 0,00 0 - - 0 0 -
23 Απρ 2019 0,68 1,49 40 0,68 0,68 27,2 2 0,68
18 Απρ 2019 0,67 2,29 2.554 0,685 0,665 1.725,55 28 0,68
17 Απρ 2019 0,655 0,77 7.519 0,66 0,65 4.906,11 33 0,65
16 Απρ 2019 0,65 0,00 140 0,66 0,65 91,1 3 0,66
15 Απρ 2019 0,65 0,00 4.465 0,66 0,62 2.843,18 30 0,65
12 Απρ 2019 0,65 0,00 670 0,685 0,63 425,85 4 0,685
11 Απρ 2019 0,65 -3,70 1.062 0,66 0,64 683,09 12 0,64
10 Απρ 2019 0,675 1,50 1.330 0,68 0,675 902,75 4 0,68
9 Απρ 2019 0,665 9,92 20 0,665 0,65 13,15 2 0,65
8 Απρ 2019 0,605 0,00 1.339 0,625 0,6 806,93 10 0,625
5 Απρ 2019 0,605 0,83 3.490 0,635 0,59 2.094,65 12 0,635
4 Απρ 2019 0,6 -1,64 1.750 0,6 0,6 1.050 8 0,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων