Μετοχές

CNLCAP

Ονομασία μετοχής CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Ιουλ 2019 10,4 1,96 236 10,4 10,3 2.444,4 4 10,4
19 Ιουλ 2019 10,2 -1,92 357 10,4 10,2 3.656,8 5 10,3
18 Ιουλ 2019 10,4 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουλ 2019 10,4 0,00 250 10,4 10,3 2.590 3 10,3
16 Ιουλ 2019 10,4 -0,95 64 10,4 10,3 665,2 4 10,3
15 Ιουλ 2019 10,5 0,96 3.360 10,5 10,4 35.096,6 17 10,4
12 Ιουλ 2019 10,4 0,97 2.790 10,5 10,3 28.883 15 10,3
11 Ιουλ 2019 10,3 3,00 3.990 10,5 10 40.893,8 26 10
10 Ιουλ 2019 10 0,50 302 10,1 9,95 3.025,1 6 9,95
9 Ιουλ 2019 9,95 0,51 448 9,95 9,8 4.424,7 7 9,9
8 Ιουλ 2019 9,9 0,00 476 9,95 9,9 4.722,4 4 9,9
5 Ιουλ 2019 9,9 0,51 1.320 9,9 9,75 12.936,65 8 9,75
4 Ιουλ 2019 9,85 0,00 501 9,9 9,75 4.946,25 4 9,9
3 Ιουλ 2019 9,85 0,51 1.001 9,9 9,75 9.819,9 14 9,9
2 Ιουλ 2019 9,8 0,00 2.671 9,85 9,8 26.295,8 10 9,8
1 Ιουλ 2019 9,8 0,00 1.013 9,9 9,65 9.927 11 9,65
28 Ιουν 2019 9,8 0,51 1.183 9,8 9,75 11.588,4 10 9,75
27 Ιουν 2019 9,75 1,56 960 9,9 9,7 9.377,45 11 9,7
26 Ιουν 2019 9,6 0,52 526 9,6 9,55 5.044,6 8 9,55
25 Ιουν 2019 9,55 1,06 4.797 9,7 9,5 45.841,3 18 9,5
24 Ιουν 2019 9,45 -0,53 654 9,5 9,35 6.192,45 22 9,45
21 Ιουν 2019 9,5 0,53 547 9,5 9,4 5.166,35 6 9,45
20 Ιουν 2019 9,45 0,00 410 9,5 9,45 3.875 7 9,5
19 Ιουν 2019 9,45 -0,53 1.502 9,5 9,4 14.199,9 11 9,4
18 Ιουν 2019 9,5 0,53 619 9,5 9,45 5.865,5 9 9,45
14 Ιουν 2019 9,45 0,00 512 9,45 9,4 4.825,3 10 9,4
13 Ιουν 2019 9,45 -0,53 751 9,5 9,35 7.096,85 12 9,45
12 Ιουν 2019 9,5 0,53 430 9,5 9,4 4.057 7 9,45
11 Ιουν 2019 9,45 0,00 380 9,5 9,4 3.586 4 9,45
10 Ιουν 2019 9,45 -0,53 1.202 9,5 9,45 11.369 14 9,45

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων