Μετοχές

ΣΑΡ

Ονομασία μετοχής ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Ιουλ 2019 9,01 1,35 29.767 9,01 8,6 261.807,17 252 8,82
12 Ιουλ 2019 8,89 5,08 38.025 9 8,31 331.760,09 322 8,56
11 Ιουλ 2019 8,46 -0,70 22.307 8,81 8,35 192.096,36 162 8,48
10 Ιουλ 2019 8,52 0,24 18.568 8,71 8,34 160.156,79 163 8,34
9 Ιουλ 2019 8,5 -5,03 45.292 8,95 8,35 390.553,56 306 8,95
8 Ιουλ 2019 8,95 1,47 9.691 9 8,79 86.234,75 73 8,82
5 Ιουλ 2019 8,82 -1,89 22.722 9,07 8,82 202.824,7 177 8,99
4 Ιουλ 2019 8,99 1,93 16.969 8,99 8,73 151.104,68 159 8,99
3 Ιουλ 2019 8,82 2,08 19.536 8,95 8,46 172.206,84 131 8,46
2 Ιουλ 2019 8,64 -1,93 68.833 9,15 8,61 595.433,99 92 9,15
1 Ιουλ 2019 8,81 -0,90 7.823 8,93 8,75 68.969,3 93 8,88
28 Ιουν 2019 8,89 -1,00 65.827 9,18 8,75 592.136,32 406 8,98
27 Ιουν 2019 8,98 6,78 108.849 9 8,48 942.991,28 388 8,49
26 Ιουν 2019 8,41 -0,36 130.432 8,58 8,1 1.095.808,36 566 8,1
25 Ιουν 2019 8,44 2,55 72.638 8,44 8,04 595.602,19 305 8,23
24 Ιουν 2019 8,23 0,61 125.702 8,23 7,92 1.022.811,58 178 7,92
21 Ιουν 2019 8,18 4,87 79.629 8,18 7,73 631.209,13 421 7,8
20 Ιουν 2019 7,8 3,45 66.284 7,8 7,54 506.644,71 322 7,59
19 Ιουν 2019 7,54 0,53 57.209 7,6 7,46 429.611,2 195 7,5
18 Ιουν 2019 7,5 1,49 41.972 7,54 7,41 314.806,83 295 7,45
14 Ιουν 2019 7,39 -0,81 8.882 7,48 7,35 65.911,3 127 7,45
13 Ιουν 2019 7,45 -0,53 78.536 7,57 7,45 590.242,29 385 7,53
12 Ιουν 2019 7,49 -0,27 46.018 7,58 7,41 344.929,73 303 7,58
11 Ιουν 2019 7,51 -2,47 87.361 7,7 7,48 663.270,63 361 7,7
10 Ιουν 2019 7,7 2,94 144.355 7,8 7,45 1.100.070,69 281 7,5
7 Ιουν 2019 7,48 -0,80 72.624 7,61 7,47 546.700,1 131 7,54
6 Ιουν 2019 7,54 0,27 68.153 7,58 7,5 513.565,7 202 7,51
5 Ιουν 2019 7,52 -0,79 101.281 7,65 7,52 767.777,85 463 7,58
4 Ιουν 2019 7,58 0,66 110.513 7,66 7,44 835.922,42 286 7,57
3 Ιουν 2019 7,53 0,40 153.863 7,6 7,48 1.157.452,67 448 7,59

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων