Μετοχές

ΒΙΟΤ

Ονομασία μετοχής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Σεπ 2019 0,0605 0,00 0 - - 0 0 -
19 Σεπ 2019 0,0605 19,80 28.154 0,0605 0,06 1.700,32 13 0,06
18 Σεπ 2019 0,0505 -19,84 10.392 0,0505 0,0505 524,8 8 0,0505
17 Σεπ 2019 0,063 0,00 1.000 0,066 0,066 66 2 0,066
16 Σεπ 2019 0,063 5,00 7.999 0,064 0,058 505,04 7 0,058
13 Σεπ 2019 0,06 0,00 0 - - 0 0 -
12 Σεπ 2019 0,06 0,00 105.066 0,06 0,06 6.303,96 16 0,06
11 Σεπ 2019 0,06 0,00 82.000 0,06 0,06 4.920 9 0,06
10 Σεπ 2019 0,06 -13,04 48.401 0,067 0,06 2.917,37 8 0,067
9 Σεπ 2019 0,069 4,55 24.860 0,079 0,066 1.777,84 7 0,066
6 Σεπ 2019 0,066 0,00 45.000 0,066 0,066 2.970 6 0,066
5 Σεπ 2019 0,066 -9,59 11.172 0,073 0,066 763,06 9 0,073
4 Σεπ 2019 0,073 17,74 37.300 0,073 0,0725 2.709,65 13 0,0725
3 Σεπ 2019 0,062 6,90 61.592 0,069 0,058 3.803,34 7 0,058
2 Σεπ 2019 0,058 5,45 43.074 0,058 0,055 2.375,04 5 0,055
30 Αυγ 2019 0,055 0,00 61.000 0,055 0,055 3.355 4 0,055
29 Αυγ 2019 0,055 0,00 0 - - 0 0 -
28 Αυγ 2019 0,055 19,57 5.000 0,055 0,055 275 4 0,055
27 Αυγ 2019 0,046 0,00 433 0,045 0,045 19,49 2 0,045
26 Αυγ 2019 0,046 19,48 6.356 0,046 0,0385 268,54 4 0,0385
23 Αυγ 2019 0,0385 -13,48 65.431 0,044 0,038 2.521,24 17 0,044
22 Αυγ 2019 0,0445 0,00 20.000 0,0445 0,0445 890 1 0,0445
21 Αυγ 2019 0,0445 0,00 1.794 0,038 0,038 68,17 2 0,038
20 Αυγ 2019 0,0445 -5,32 8.000 0,047 0,04 355 4 0,04
19 Αυγ 2019 0,047 -2,08 46.556 0,048 0,047 2.225,62 12 0,048
16 Αυγ 2019 0,048 -4,00 6.000 0,048 0,048 288 2 0,048
14 Αυγ 2019 0,05 0,00 56.163 0,06 0,05 2.896,58 20 0,06
13 Αυγ 2019 0,05 11,11 42.041 0,05 0,041 1.955,28 16 0,041
12 Αυγ 2019 0,045 18,42 86.000 0,0455 0,04 3.785,88 19 0,04

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων