Μετοχές

ΑΛΚΑΤ

Ονομασία μετοχής NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Μαρ 2018 1,7 3,66 221 1,7 1,69 374,7 2 1,69
19 Μαρ 2018 1,64 0,00 0 - - 0 0 -
16 Μαρ 2018 1,64 -1,80 3.215 1,67 1,59 5.192,2 14 1,67
15 Μαρ 2018 1,67 1,21 1.500 1,67 1,61 2.472,57 12 1,61
14 Μαρ 2018 1,65 2,48 880 1,65 1,61 1.430,64 5 1,61
13 Μαρ 2018 1,61 1,26 4.188 1,64 1,54 6.626,5 20 1,57
12 Μαρ 2018 1,59 -1,24 2.053 1,59 1,45 3.003,05 12 1,48
9 Μαρ 2018 1,61 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαρ 2018 1,61 0,00 15 1,61 1,61 24,15 1 1,61
7 Μαρ 2018 1,61 0,00 20 1,61 1,61 32,2 1 1,61
6 Μαρ 2018 1,61 0,00 70 1,65 1,65 115,5 1 1,65
5 Μαρ 2018 1,61 0,00 0 - - 0 0 -
2 Μαρ 2018 1,61 -0,62 1.174 1,62 1,51 1.882,83 9 1,51
1 Μαρ 2018 1,62 -7,43 500 1,62 1,62 810 1 1,62
28 Φεβ 2018 1,75 1,74 3.711 1,75 1,72 6.473,03 15 1,75
27 Φεβ 2018 1,72 -0,58 340 1,73 1,65 586,3 4 1,73
26 Φεβ 2018 1,73 8,12 3.640 1,73 1,62 6.088,7 17 1,62
23 Φεβ 2018 1,6 0,00 5 1,65 1,65 8,25 1 1,65
22 Φεβ 2018 1,6 0,00 5 1,65 1,65 8,25 1 1,65
21 Φεβ 2018 1,6 -9,09 405 1,68 1,6 655,94 8 1,68
20 Φεβ 2018 1,76 0,00 5 1,7 1,7 8,5 1 1,7
16 Φεβ 2018 1,76 0,00 75 1,72 1,64 124,4 5 1,72
15 Φεβ 2018 1,76 0,00 40 1,74 1,72 69,4 2 1,74
14 Φεβ 2018 1,76 -1,68 2.220 1,76 1,65 3.685,2 8 1,66
13 Φεβ 2018 1,79 -0,56 700 1,79 1,79 1.253 1 1,79
12 Φεβ 2018 1,8 -0,55 1.000 1,81 1,8 1.802 3 1,8
9 Φεβ 2018 1,81 4,62 7.224 1,82 1,68 12.874,75 22 1,68
8 Φεβ 2018 1,73 -2,81 1.000 1,78 1,68 1.732,5 7 1,78
7 Φεβ 2018 1,78 5,95 11.934 1,78 1,68 20.792,54 40 1,68
6 Φεβ 2018 1,68 9,09 19.709 1,69 1,55 31.817,05 47 1,57

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων