Μετοχές

ΑΛΚΑΤ

Ονομασία μετοχής NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Ιαν 2019 1,62 0,00 5.983 1,63 1,62 9.692,47 7 1,62
16 Ιαν 2019 1,62 0,00 7.732 1,63 1,62 12.525,85 8 1,62
15 Ιαν 2019 1,62 0,00 1.276 1,62 1,62 2.067,12 4 1,62
14 Ιαν 2019 1,62 0,00 4.048 1,65 1,61 6.550,79 6 1,62
11 Ιαν 2019 1,62 0,00 808 1,64 1,62 1.308,99 6 1,64
10 Ιαν 2019 1,62 0,62 9.801 1,66 1,62 15.877,66 4 1,62
9 Ιαν 2019 1,61 0,00 10.686 1,61 1,61 17.204,46 4 1,61
8 Ιαν 2019 1,61 -0,62 9.640 1,65 1,61 15.522,48 5 1,61
7 Ιαν 2019 1,62 0,62 749 1,69 1,61 1.214,39 4 1,65
4 Ιαν 2019 1,61 0,00 3.304 1,61 1,61 5.319,44 6 1,61
3 Ιαν 2019 1,61 0,00 1.800 1,64 1,61 2.898,03 4 1,61
2 Ιαν 2019 1,61 0,00 4.860 1,61 1,61 7.824,6 4 1,61
31 Δεκ 2018 1,61 0,00 7.590 1,64 1,61 12.219,93 6 1,61
28 Δεκ 2018 1,61 0,00 1.099 1,65 1,61 1.769,48 7 1,61
27 Δεκ 2018 1,61 0,00 7.890 1,63 1,61 12.811,9 7 1,62
21 Δεκ 2018 1,61 0,00 0 - - 0 0 -
20 Δεκ 2018 1,61 -1,23 442.900 1,63 1,61 713.291,97 99 1,63
19 Δεκ 2018 1,63 0,00 100 1,63 1,63 163 1 1,63
18 Δεκ 2018 1,63 -2,40 1.100 1,64 1,63 1.798 2 1,64
17 Δεκ 2018 1,67 0,00 0 - - 0 0 -
14 Δεκ 2018 1,67 0,00 0 - - 0 0 -
13 Δεκ 2018 1,67 3,09 2.540 1,73 1,67 4.256,79 11 1,67
12 Δεκ 2018 1,62 0,00 0 - - 0 0 -
11 Δεκ 2018 1,62 0,00 0 - - 0 0 -
10 Δεκ 2018 1,62 -1,82 1.021 1,67 1,62 1.680,07 3 1,67
7 Δεκ 2018 1,65 1,85 1.327 1,68 1,62 2.174,23 9 1,64
6 Δεκ 2018 1,62 -2,99 6.907 1,63 1,62 11.239,34 3 1,63
5 Δεκ 2018 1,67 2,45 300 1,67 1,67 501 2 1,67
4 Δεκ 2018 1,63 0,00 0 - - 0 0 -
3 Δεκ 2018 1,63 0,00 100 1,67 1,67 167 1 1,67

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων