Μετοχές

ΑΛΚΑΤ

Ονομασία μετοχής NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Μαϊ 2018 1,35 -2,17 1.203 1,4 1,34 1.627,69 9 1,4
21 Μαϊ 2018 1,38 -9,80 594 1,41 1,38 823,85 9 1,4
18 Μαϊ 2018 1,53 3,38 1.000 1,53 1,53 1.530 2 1,53
17 Μαϊ 2018 1,48 0,00 7 1,35 1,35 9,45 1 1,35
16 Μαϊ 2018 1,48 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2018 1,48 0,00 66 1,47 1,47 97,02 1 1,47
14 Μαϊ 2018 1,48 0,00 0 - - 0 0 -
11 Μαϊ 2018 1,48 8,03 300 1,48 1,48 444 2 1,48
10 Μαϊ 2018 1,37 0,00 55 1,34 1,34 73,7 1 1,34
9 Μαϊ 2018 1,37 -2,84 2.568 1,4 1,34 3.507,51 7 1,34
8 Μαϊ 2018 1,41 2,17 3.040 1,45 1,33 4.141,95 16 1,36
7 Μαϊ 2018 1,38 -1,43 760 1,38 1,37 1.048,3 6 1,38
4 Μαϊ 2018 1,4 0,00 0 - - 0 0 -
3 Μαϊ 2018 1,4 0,00 1.739 1,41 1,4 2.434,61 6 1,4
2 Μαϊ 2018 1,4 -2,10 2.006 1,54 1,38 2.783,2 10 1,38
30 Απρ 2018 1,43 0,70 551 1,48 1,43 787,99 6 1,44
27 Απρ 2018 1,42 -5,33 770 1,56 1,41 1.092,18 7 1,42
26 Απρ 2018 1,5 0,00 0 - - 0 0 -
25 Απρ 2018 1,5 0,67 100 1,5 1,5 150 2 1,5
24 Απρ 2018 1,49 -0,67 1.000 1,49 1,49 1.490 2 1,49
23 Απρ 2018 1,5 0,00 100 1,57 1,57 157 1 1,57
20 Απρ 2018 1,5 -1,32 1.500 1,5 1,5 2.250 1 1,5
19 Απρ 2018 1,52 -6,17 6.205 1,56 1,52 9.431,8 10 1,52
18 Απρ 2018 1,62 0,62 201 1,62 1,52 322,37 6 1,52
17 Απρ 2018 1,61 0,00 0 - - 0 0 -
16 Απρ 2018 1,61 0,00 44 1,61 1,61 70,84 1 1,61
13 Απρ 2018 1,61 0,00 35 1,61 1,6 56,31 2 1,6
12 Απρ 2018 1,61 -1,23 3.468 1,63 1,6 5.602,41 9 1,63
11 Απρ 2018 1,63 -2,40 12.236 1,63 1,52 18.955,24 24 1,57

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων