Μετοχές

ΑΛΚΑΤ

Ονομασία μετοχής NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
16 Αυγ 2017 1,19 3,48 70 1,19 1,19 83,3 3 1,19
14 Αυγ 2017 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
11 Αυγ 2017 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
10 Αυγ 2017 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
9 Αυγ 2017 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
8 Αυγ 2017 1,15 0,00 0 - - 0 0 -
7 Αυγ 2017 1,15 0,88 72 1,15 1,15 82,8 2 1,15
4 Αυγ 2017 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
3 Αυγ 2017 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
2 Αυγ 2017 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
1 Αυγ 2017 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
31 Ιουλ 2017 1,14 0,00 0 - - 0 0 -
28 Ιουλ 2017 1,14 0,89 100 1,14 1,14 114 2 1,14
27 Ιουλ 2017 1,13 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουλ 2017 1,13 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουλ 2017 1,13 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιουλ 2017 1,13 0,89 85 1,13 1,13 96,05 3 1,13
21 Ιουλ 2017 1,12 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουλ 2017 1,12 1,82 170 1,12 1,12 190,4 1 1,12
19 Ιουλ 2017 1,10 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2017 1,10 0,92 989 1,10 1,10 1.087,9 5 1,10
17 Ιουλ 2017 1,09 0,00 50 1,09 1,09 54,5 1 1,09
14 Ιουλ 2017 1,09 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουλ 2017 1,09 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουλ 2017 1,09 11,79 50 1,09 1,09 54,5 1 1,09
11 Ιουλ 2017 0,975 -11,36 110 0,975 0,975 107,25 2 0,975
10 Ιουλ 2017 1,10 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουλ 2017 1,10 13,40 12 1,10 1,10 13,2 1 1,10
6 Ιουλ 2017 0,970 -2,02 110 0,970 0,970 106,7 2 0,970

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων