Μετοχές

ΣΑΤΟΚ

Ονομασία μετοχής SATO A.E. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Ιουλ 2019 0,05 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουλ 2019 0,05 -9,91 29.188 0,05 0,05 1.459,4 6 0,05
18 Ιουλ 2019 0,0555 11,00 14.636 0,0555 0,0425 758,7 8 0,05
17 Ιουλ 2019 0,05 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουλ 2019 0,05 0,00 850 0,05 0,05 42,5 1 0,05
15 Ιουλ 2019 0,05 0,00 6.055 0,05 0,05 302,75 3 0,05
12 Ιουλ 2019 0,05 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουλ 2019 0,05 4,17 5.950 0,05 0,048 297 3 0,048
10 Ιουλ 2019 0,048 20,00 5.140 0,048 0,048 246,72 2 0,048
9 Ιουλ 2019 0,04 5,26 10.100 0,0455 0,04 423,25 5 0,0455
8 Ιουλ 2019 0,038 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουλ 2019 0,038 0,00 2.956 0,0455 0,0455 134,5 6 0,0455
4 Ιουλ 2019 0,038 18,75 13.000 0,038 0,038 494 4 0,038
3 Ιουλ 2019 0,032 0,00 50 0,038 0,038 1,9 1 0,038
2 Ιουλ 2019 0,032 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2019 0,032 0,00 0 - - 0 0 -
28 Ιουν 2019 0,032 0,00 0 - - 0 0 -
27 Ιουν 2019 0,032 0,00 2.445 0,038 0,038 92,91 2 0,038
26 Ιουν 2019 0,032 0,00 811 0,038 0,035 29,72 3 0,038
25 Ιουν 2019 0,032 0,00 480 0,038 0,038 18,24 2 0,038
24 Ιουν 2019 0,032 0,00 24 0,032 0,032 0,77 1 0,032
21 Ιουν 2019 0,032 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουν 2019 0,032 0,00 2.400 0,032 0,032 76,8 1 0,032
19 Ιουν 2019 0,032 0,00 3.218 0,032 0,032 108,3 2 0,032
18 Ιουν 2019 0,032 -20,00 45.304 0,032 0,032 1.449,73 28 0,032
14 Ιουν 2019 0,04 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 0,04 0,00 10.200 0,04 0,04 408 38 0,04
12 Ιουν 2019 0,04 0,00 4.500 0,035 0,035 157,5 2 0,035
11 Ιουν 2019 0,04 0,00 240 0,032 0,032 7,68 1 0,032

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων