Μετοχές

ΠΑΙΡ

Ονομασία μετοχής Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Σεπ 2019 0,366 -8,04 5.252 0,4 0,33 1.870,35 30 0,33
17 Σεπ 2019 0,398 -2,45 5.462 0,416 0,33 2.004,17 24 0,416
16 Σεπ 2019 0,408 0,00 0 - - 0 0 -
13 Σεπ 2019 0,408 6,81 20 0,408 0,408 8,16 1 0,408
12 Σεπ 2019 0,382 0,00 0 - - 0 0 -
11 Σεπ 2019 0,382 0,00 0 - - 0 0 -
10 Σεπ 2019 0,382 -3,54 1.842 0,388 0,38 703,6 4 0,38
9 Σεπ 2019 0,396 1,54 2.067 0,416 0,282 591,13 9 0,416
6 Σεπ 2019 0,39 -6,70 1.201 0,39 0,34 427,99 11 0,34
5 Σεπ 2019 0,418 14,84 18 0,418 0,418 7,52 2 0,418
4 Σεπ 2019 0,364 -9,45 23 0,396 0,32 8,35 3 0,32
3 Σεπ 2019 0,402 1,00 30 0,402 0,402 12,06 1 0,402
2 Σεπ 2019 0,398 0,00 1.515 0,402 0,398 603,03 2 0,398
30 Αυγ 2019 0,398 -0,50 827 0,406 0,36 326,49 9 0,406
29 Αυγ 2019 0,4 14,29 56 0,406 0,4 22,64 6 0,406
28 Αυγ 2019 0,35 5,42 11.976 0,358 0,308 4.063,72 45 0,336
27 Αυγ 2019 0,332 -15,74 1.500 0,416 0,306 577,6 8 0,38
26 Αυγ 2019 0,394 4,79 403 0,394 0,394 158,78 1 0,394
23 Αυγ 2019 0,376 0,00 5 0,376 0,376 1,88 1 0,376
22 Αυγ 2019 0,376 18,99 20 0,376 0,376 7,52 3 0,376
21 Αυγ 2019 0,316 -24,76 8.614 0,54 0,31 2.817,9 26 0,54
20 Αυγ 2019 0,42 -10,26 1.019 0,496 0,42 428,74 4 0,496
19 Αυγ 2019 0,468 -1,68 169 0,476 0,466 79,24 2 0,476
16 Αυγ 2019 0,476 9,68 5 0,476 0,476 2,38 1 0,476
14 Αυγ 2019 0,434 -30,00 13.163 0,615 0,434 6.053,88 25 0,615
13 Αυγ 2019 0,62 0,00 0 - - 0 0 -
12 Αυγ 2019 0,62 29,71 50 0,62 0,62 31 2 0,62
9 Αυγ 2019 0,478 22,56 735 0,488 0,31 265,68 9 0,488
8 Αυγ 2019 0,39 28,29 30 0,392 0,388 11,68 2 0,392
7 Αυγ 2019 0,304 -21,24 4.896 0,44 0,304 2.043,58 7 0,44

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων