Μετοχές

ΠΑΙΡ

Ονομασία μετοχής Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Ιουλ 2019 0,282 -3,42 500 0,282 0,282 141 1 0,282
12 Ιουλ 2019 0,292 -2,01 53 0,292 0,292 15,48 1 0,292
11 Ιουλ 2019 0,298 12,88 84 0,298 0,298 25,03 3 0,298
10 Ιουλ 2019 0,264 -5,71 1.257 0,31 0,264 334,91 7 0,28
9 Ιουλ 2019 0,28 -13,58 12.151 0,28 0,23 3.197,23 12 0,23
8 Ιουλ 2019 0,324 -17,35 9.560 0,43 0,276 2.677,76 13 0,43
5 Ιουλ 2019 0,392 9,50 100 0,392 0,392 39,2 1 0,392
4 Ιουλ 2019 0,358 23,45 1.420 0,366 0,248 376,44 5 0,248
3 Ιουλ 2019 0,29 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουλ 2019 0,29 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2019 0,29 0,00 0 - - 0 0 -
28 Ιουν 2019 0,29 -1,36 1.000 0,29 0,29 290 1 0,29
27 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2019 0,294 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουν 2019 0,294 16,67 744 0,294 0,22 172,58 4 0,22
3 Ιουν 2019 0,252 -30,00 800 0,252 0,252 201,6 2 0,252

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων