Μετοχές

ΕΛΛ

Ονομασία μετοχής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουλ 2019 14,24 1,28 10.709 14,42 14,02 152.321,72 126 14,02
17 Ιουλ 2019 14,06 -0,42 4.482 14,18 14 63.016,2 64 14,12
16 Ιουλ 2019 14,12 -0,28 12.969 14,18 13,98 181.712,2 134 14,08
15 Ιουλ 2019 14,16 -1,12 6.940 14,4 14,06 98.287,8 93 14,14
12 Ιουλ 2019 14,32 0,00 4.207 14,4 14,1 59.644,06 62 14,32
11 Ιουλ 2019 14,32 -1,24 10.069 14,7 14,2 145.555,16 73 14,66
10 Ιουλ 2019 14,5 2,11 8.202 14,6 14,2 118.080,56 101 14,2
9 Ιουλ 2019 14,2 -3,53 10.990 14,78 14,08 158.044,58 188 14,5
8 Ιουλ 2019 14,72 -1,60 6.493 15,2 14,68 95.990,68 75 15,2
5 Ιουλ 2019 14,96 0,67 11.999 14,96 14,8 178.729,64 148 14,94
4 Ιουλ 2019 14,86 1,64 11.664 14,88 14,52 172.023,12 123 14,66
3 Ιουλ 2019 14,62 2,24 19.002 14,62 14,3 276.540,36 146 14,3
2 Ιουλ 2019 14,3 -1,38 4.733 14,5 14,22 68.207,34 94 14,34
1 Ιουλ 2019 14,5 0,69 15.981 14,6 14,22 231.927,84 116 14,4
28 Ιουν 2019 14,4 1,84 8.439 14,4 14,1 120.539,64 94 14,1
27 Ιουν 2019 14,14 -0,14 8.202 14,26 14,06 116.539,48 69 14,2
26 Ιουν 2019 14,16 0,71 1.401 14,22 14,06 19.798,76 35 14,08
25 Ιουν 2019 14,06 -0,85 12.664 14,36 14,06 180.097,5 111 14,2
24 Ιουν 2019 14,18 2,01 15.375 14,26 13,9 216.615,3 144 13,9
21 Ιουν 2019 13,9 1,91 24.355 14 13,64 338.837,76 219 13,64
20 Ιουν 2019 13,64 -0,15 28.383 14 13,46 392.116,44 234 13,46
19 Ιουν 2019 13,66 2,71 23.335 13,7 13,3 315.371,66 199 13,3
18 Ιουν 2019 13,3 1,06 6.984 13,34 13 92.710,1 89 13
14 Ιουν 2019 13,16 -0,15 5.840 13,3 13,04 77.226,76 74 13,04
13 Ιουν 2019 13,18 -0,90 5.786 13,34 13,18 76.929,54 89 13,3
12 Ιουν 2019 13,3 0,00 6.733 13,4 13,14 89.677,34 85 13,3
11 Ιουν 2019 13,3 0,45 5.441 13,38 13,1 72.036,18 92 13,24
10 Ιουν 2019 13,24 1,07 10.583 13,36 13,1 139.901,84 133 13,1
7 Ιουν 2019 13,1 0,15 4.188 13,2 12,98 54.835,52 75 13,18
6 Ιουν 2019 13,08 -0,46 1.928 13,22 13,02 25.322,84 37 13,18

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων