Μετοχές

ΠΕΤΡΟ

Ονομασία μετοχής ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Σεπ 2019 7,2 0,00 0 - - 0 0 -
19 Σεπ 2019 7,2 0,00 100 7,2 7,2 720 1 7,2
18 Σεπ 2019 7,2 0,00 1.080 7,25 7,05 7.761 16 7,25
17 Σεπ 2019 7,2 -0,69 280 7,25 7,2 2.021 6 7,25
16 Σεπ 2019 7,25 0,00 755 7,3 7,2 5.461,25 10 7,3
13 Σεπ 2019 7,25 -0,68 1.050 7,25 7,2 7.577,5 7 7,25
12 Σεπ 2019 7,3 0,00 1.500 7,35 7,25 10.925 13 7,35
11 Σεπ 2019 7,3 -1,35 700 7,35 7,3 5.120 4 7,35
10 Σεπ 2019 7,4 0,00 300 7,4 7,35 2.215 3 7,4
9 Σεπ 2019 7,4 0,00 250 7,4 7,4 1.850 3 7,4
6 Σεπ 2019 7,4 0,00 200 7,4 7,4 1.480 2 7,4
5 Σεπ 2019 7,4 0,68 100 7,4 7,4 740 1 7,4
4 Σεπ 2019 7,35 -0,68 3.900 7,45 7,25 28.707,7 25 7,45
3 Σεπ 2019 7,4 -1,33 869 7,45 7,3 6.443,7 13 7,45
2 Σεπ 2019 7,5 0,00 100 7,5 7,5 750 1 7,5
30 Αυγ 2019 7,5 0,00 1.700 7,55 7,45 12.782,5 14 7,55
29 Αυγ 2019 7,5 -0,66 600 7,5 7,5 4.500 3 7,5
28 Αυγ 2019 7,55 0,67 578 7,55 7,5 4.337,9 9 7,5
27 Αυγ 2019 7,5 1,35 300 7,5 7,5 2.250 4 7,5
26 Αυγ 2019 7,4 -1,33 631 7,5 7,4 4.684,4 6 7,5
23 Αυγ 2019 7,5 -1,32 24 7,5 7,5 180 1 7,5
22 Αυγ 2019 7,6 0,66 46 7,6 7,5 347,2 3 7,5
21 Αυγ 2019 7,55 0,67 100 7,55 7,55 755 1 7,55
20 Αυγ 2019 7,5 2,04 180 7,5 7,45 1.345 2 7,45
19 Αυγ 2019 7,35 0,00 910 7,4 7,3 6.676 9 7,3
16 Αυγ 2019 7,35 0,68 370 7,35 7,2 2.664,75 3 7,2
14 Αυγ 2019 7,3 1,39 220 7,3 7,2 1.601 5 7,3
13 Αυγ 2019 7,2 -1,37 640 7,3 7,05 4.620,8 6 7,3
12 Αυγ 2019 7,3 -0,68 459 7,35 7,2 3.357,55 5 7,35

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων