Μετοχές

ΧΑΙΔΕ

Ονομασία μετοχής ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Αυγ 2019 0,705 0,00 0 - - 0 0 -
16 Αυγ 2019 0,705 -6,00 7.025 0,725 0,7 4.968,13 14 0,725
14 Αυγ 2019 0,75 -5,66 1.311 0,865 0,72 982,38 6 0,72
13 Αυγ 2019 0,795 -1,24 2.300 0,795 0,75 1.727,7 4 0,75
12 Αυγ 2019 0,805 -4,17 363 0,835 0,77 296,05 7 0,835
9 Αυγ 2019 0,84 5,00 12 0,875 0,73 10,07 2 0,73
8 Αυγ 2019 0,8 0,00 0 - - 0 0 -
7 Αυγ 2019 0,8 6,67 100 0,8 0,8 80 1 0,8
6 Αυγ 2019 0,75 0,00 0 - - 0 0 -
5 Αυγ 2019 0,75 -10,71 615 0,8 0,71 464,31 7 0,71
2 Αυγ 2019 0,84 0,00 0 - - 0 0 -
1 Αυγ 2019 0,84 6,33 2.894 0,84 0,795 2.369,73 6 0,795
31 Ιουλ 2019 0,79 -1,25 1.000 0,79 0,79 790 1 0,79
30 Ιουλ 2019 0,8 7,38 1.000 0,8 0,8 800 2 0,8
29 Ιουλ 2019 0,745 -0,67 450 0,745 0,745 335,25 1 0,745
26 Ιουλ 2019 0,75 0,00 3.001 0,82 0,75 2.250,82 2 0,75
25 Ιουλ 2019 0,75 0,00 635 0,825 0,75 476,4 9 0,825
24 Ιουλ 2019 0,75 -6,25 351 0,865 0,75 263,37 2 0,75
23 Ιουλ 2019 0,8 -9,09 1.882 0,8 0,74 1.469,64 16 0,74
22 Ιουλ 2019 0,88 -0,56 431 0,895 0,75 383,85 6 0,895
19 Ιουλ 2019 0,885 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2019 0,885 1,72 174 0,89 0,88 154,12 2 0,89
17 Ιουλ 2019 0,87 8,75 297 0,87 0,8 241,1 4 0,8
16 Ιουλ 2019 0,8 -3,61 2.328 0,875 0,745 1.917,39 16 0,745
15 Ιουλ 2019 0,83 3,75 50 0,83 0,83 41,5 1 0,83
12 Ιουλ 2019 0,8 0,63 2.100 0,8 0,73 1.636,48 10 0,73
11 Ιουλ 2019 0,795 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουλ 2019 0,795 7,43 100 0,795 0,795 79,5 2 0,795
9 Ιουλ 2019 0,74 -12,94 2.557 0,92 0,72 2.016,02 22 0,92

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων