Μετοχές

ΔΑΙΟΣ

Ονομασία μετοχής ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Ιουλ 2019 2,84 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουλ 2019 2,84 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουλ 2019 2,84 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουλ 2019 2,84 1,43 453 2,84 2,72 1.284,48 3 2,72
9 Ιουλ 2019 2,8 -0,71 736 2,8 2,74 2.034,64 2 2,74
8 Ιουλ 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουλ 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουλ 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουλ 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουλ 2019 2,82 0,00 3.550 2,82 2,82 10.011 1 2,82
1 Ιουλ 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
28 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
27 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2019 2,82 0,71 1.140 2,82 2,72 3.169,26 7 2,72
18 Ιουν 2019 2,8 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2019 2,8 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 2,8 -0,71 350 2,8 2,72 976 2 2,72
12 Ιουν 2019 2,82 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2019 2,82 0,71 1.567 2,82 2,72 4.351,62 8 2,74
10 Ιουν 2019 2,8 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουν 2019 2,8 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουν 2019 2,8 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2019 2,8 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουν 2019 2,8 0,72 7.170 2,8 2,7 19.879,4 8 2,72
3 Ιουν 2019 2,78 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων